02/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
16/04/2024
01/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
16/04/2024
442/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời công nhận Chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình
11/04/2024
18/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
12/12/2023
2305/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời công nhận Chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu nhà ở tại tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
18/10/2023
2070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu dân cư phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình
18/09/2023
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.612
Năm 2024 : 41.617