826/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án Phát triển nhà ở Khu đô thị Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương (Khu B)
08/05/2023
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 18
Năm 2023 : 11.994