2326/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư: thủ tục thầm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
23/10/2023
2304/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tình tiền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án phát triển nhà ở Khu đô thị Quang Trung ( Khu B) tại thị trấn Kiến Xương và xã Bình Minh huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.
18/10/2023
15/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thuộc diện đào tạo theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Thái Bình
22/09/2023
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 39
Năm 2024 : 128.859