Website is still in development
A- A A+ | Increase the contrast Reduce the contrast

Thai Binh Economic Zone - Development centre of the Red River Delta region.

Ngày 28/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1486/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Khu Kinh tế Thái Bình có diện tích tự nhiên 30.583 ha bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển, trong đó huyện Thái Thụy gồm 14 xã và 01 Thị trấn, huyện Tiền Hải gồm 16 xã.
The total score of the article is: 0 in 0 evaluate
Click to rate the article
Related listings
Bản đồ hành chính
Administrative map

Geographical location

Area: 1586.3 Km2

Population: 1.791.510 người

WEATHER IN ZONES
Statistical access
Today : 27
Yesterday : 25