Di tích thời Lê - Trịnh

07/10/2014


Đình Đông Linh(An Bài, Quỳnh Phụ) lưu niệm Phạm Bôi, khai quốc công thần, vị tướng có nhiều công dưới vương triều Lê.

Đình Đông Linh(An Bài, Quỳnh Phụ) lưu niệm Phạm Bôi, khai quốc công thần, vị tướng có nhiều công dưới vương triều Lê.

Miếu Đông (Thái Hồng, Thái Thụy) tưởng niệm Lê Hựu và Lê Thị Phượng, là tướng quân phối hợp với nghĩa quân Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược.

Từ đường Nguyễn Kim Nho (Bách Thuận, Vũ Thư) thờ 1 danh tướng có nhiều công lao trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn của Nguyễn Huệ.

Những di tích lịch sử ở Thái Bình còn phản ánh các cuộc khởi nghĩa nông dân dưới thời Lê –Trịnh.

Từ đường Hoàng Công Chất (Nguyên Xá, Vũ Thư) nơi thờ thủ lĩnh một phong trào khởi nghĩa nông dân lớn nhất thế kỷ XVIII và lưu niệm đây là nơi buổi đầu tụ nghĩa.

Đền Hạ Đồng (Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ), nơi tưởng niệm Đặng Công Kỳ, người xây dựng thành luỹ chống triều Lê –Trịnh và Nguyễn Hữu Chỉnh.

Đình Phương Xá (Đông Phương, Đông Hưng), lưu niệm Tiến Sĩ Phạm Công Thế trong phong trào khởi nghĩa chống lại triều đình Lê - Trịnh.

Đình Dũng Thuý (Dũng Nghĩa, Vũ Thư) lưu niệm địa điểm khởi nghĩa của Tú Cao là một trong những lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa nông dân chống Lê- Trịnh vào thế kỷ XVII.

Theo Địa chí Thái Bình