Địa tầng

06/10/2014


Thái Bình có cấu tạo địa chất ít phức tạp. Các lớp đất đá từ cổ đến trẻ chỉ được nghiên cứu qua các lỗ khoan sâu, các điểm đo địa vật lý. Các lỗ khoan sâu nhất hiện nay tại Thái Bình gặp đá cổ nhất được tạo thành tạo cách đây khoảng 57,8 triệu năm. Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà địa chất, khu vực Thái Bình có cấu tạo địa tầng từ cổ đến trẻ được phân bố gồm: Các hệ tầng trong Đệ Tam và Đệ Tứ.

Theo dòng sự kiện

Thái Bình có cấu tạo địa chất ít phức tạp. Các lớp đất đá từ cổ đến trẻ chỉ được nghiên cứu qua các lỗ khoan sâu, các điểm đo địa vật lý. Các lỗ khoan sâu nhất hiện nay tại Thái Bình gặp đá cổ nhất được tạo thành tạo cách đây khoảng 57,8 triệu năm. Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà địa chất, khu vực Thái Bình có cấu tạo địa tầng từ cổ đến trẻ được phân bố gồm: Các hệ tầng trong Đệ Tam và Đệ Tứ.

 

Thái Bình có cấu tạo địa chất ít phức tạp. Các lớp đất đá từ cổ đến trẻ chỉ được nghiên cứu qua các lỗ khoan sâu, các điểm đo địa vật lý. Các lỗ khoan sâu nhất hiện nay tại Thái Bình gặp đá cổ nhất được tạo thành tạo cách đây khoảng 57,8 triệu năm. Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà địa chất, khu vực Thái Bình có cấu tạo địa tầng từ cổ đến trẻ được phân bố gồm: Các hệ tầng trong Đệ Tam và Đệ Tứ.
Trầm tích Đệ Tam được phân thành 6 hệ tầng thứ tự từ dưới lên trên gồm:
         1: Hệ tầng Phù Tiên
         2: Hệ tầng Đình Cao
         3: Hệ tầng Phong Châu
         4. Hệ tầng Phủ Cừ
         5: Hệ tầng Tiên Hưng
         6: Hệ tầng Vĩnh Bảo
         Trầm tích Đệ Tứ được phân thành 5 hệ tầng thứ tự từ dưới lên trên gồm:
         1: Hệ tầng Lệ Chi
         2: Hệ tầng Hà Nội
         3: Hệ tầng Vĩnh Phúc
         4: Hệ tầng Hải Hưng (cũ)
         5: Hệ tầng Thái Bình