Hội chùa Hóa Long

07/10/2014


Chùa Hóa Long ở thôn Đại Nẫm, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, ngoài thờ Phật còn thờ thánh Nguyễn Minh Không (Quốc sư triều Lý) và Đào Ngọc Chuẩn. Hội chùa Hóa Long được mở vào ngày 25, 26 tháng 3 có nghi thức rước nước, tế lễ, thả đèn trời.