Hội Làng Vọng Lỗ

07/10/2014


Làng Vọng Lỗ có tên nôm là làng Sổ, nay thuộc xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ. Lễ hội hàng năm được tổ chức từ ngày 30 đến hết tháng 3. Hai ngày 27, 28 tháng 3 được coi là đại lệ. Cho đến nay, các nghi thức cổ truyền gắn với tục múa bệt đuổi hổ vẫn được dân làng Vọng Lỗ sùng tín và duy trì nghiêm cẩn.