Hội làng Phất Lộc

07/10/2014


Làng Phất Lộc nay thuộc xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, cùng trên dải đất với các làng Trung liệt, Thượng Liệt xưa vốn là điền trang, thái ấp của các Công chúa Quý Minh, Bảo Hoa đời Trần. Đình Phất Lộc của Làng Phất Lộc và Lăng Bảo Hoa Công chúa vốn là những công trình kiến trúc nguy nga. Hội làng thường được mở vào 1 tháng 4 hàng năm.

Làng Phất Lộc nay thuộc xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, cùng trên dải đất với các làng Trung liệt, Thượng Liệt xưa vốn là điền trang, thái ấp của các Công chúa Quý Minh, Bảo Hoa đời Trần. Đình Phất Lộc của Làng Phất Lộc và Lăng Bảo Hoa Công chúa vốn là những công trình kiến trúc nguy nga. Hội làng thường được mở vào 1 tháng 4 hàng năm.

Ngoài tế lễ, hội còn có các hình thức như giao lưu thi tài giữa hai làng Trung Liệt và Phất Lộc vốn cùng thờ Bảo Hoa Công chúa. Các trò thi tài như tổ tôm, chọi gà, hát chèo múa dân gian thường được duy trì trong hội.

(Theo Địa chí Thái Bình)