Hội đình Tử Các

07/10/2014


Đình Tử Các nay thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái thụy thờ vua Lý Nam Đế. Từ xưa vẫn duy trì lệ quốc tế. Hiện chưa khảo cứu được nghi thức tế tự ở quốc miếu.

Đình Tử Các nay thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái thụy thờ vua Lý Nam Đế. Từ xưa vẫn duy trì lệ quốc tế. Hiện chưa khảo cứu được nghi thức tế tự ở quốc miếu.

Nhưng hội đình Tử Các xưa là một hội lịch sử lớn kéo dài trong vùng, kéo dài ngày, hội tụ khá phong phú các loại hình văn hóa thể thao truyền thống. Hội tháng giêng có vật độ, vật cầu, đấu roi, đấu gậy. Hội tháng 7 có rước nước, tháng 9 có đua thuyền. Trong ba kỳ hội hàng năm thì hội tháng giêng của đình Tử Các được coi là chính hội, cư dân nhiều vùng về tế lễ và xem các trò chơi dân gian.

(Theo Địa chí Thái Bình)