Miếu Ba Thôn

07/10/2014


Miếu Ba Thôn ở làng Quang Lang, nay thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy. Hội miếu Ba Thôn từ xưa vốn có nhiều trò chơi, trò diễn của ngư dân miền biển. Nhưng đáng chú ý là tục rước nước. Hội làng Quang Lang được mở vào ngày 10/7 âm lịch và thường kéo dài 3 ngày. Ngày 11 là chính hội.

Miếu Ba Thôn ở làng Quang Lang, nay thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy. Hội miếu Ba Thôn từ xưa vốn có nhiều trò chơi, trò diễn của ngư dân miền biển. Nhưng đáng chú ý là tục rước nước. Hội làng Quang Lang được mở vào ngày 10/7 âm lịch và thường kéo dài 3 ngày. Ngày 11 là chính hội.

Từ thập niên 90 thế kỷ XX, lễ hội rước miếu được duy trì với quy mô lớn hơn. Nghi thức vẫn tuân thủ như sự lệ cũ của làng, nhưng hình thức rước tế trang trọng hơn với hàng nghìn người tham gia.

(Theo Địa chí Thái Bình)