Hội làng Bạt Trung

07/10/2014


Làng Bạt Trung nay thuộc xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương. Ngày trước, đình, đền, miếu thờ Triệu Quang Phục và tướng lĩnh của ông được xây dựng thành một quần thể lớn, nay đã bị hư hại, chỉ còn lại một ngôi miếu.

Làng Bạt Trung nay thuộc xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương. Ngày trước, đình, đền, miếu thờ Triệu Quang Phục và tướng lĩnh của ông được xây dựng thành một quần thể lớn, nay đã bị hư hại, chỉ còn lại một ngôi miếu.

Hàng năm, làng mở hội hai kỳ vào 15/1 và 15/8. Những năm gần đây, hội được tổ chức vào dịp 15/3 với nhiều trò diễn xướng dân gian, đua tài, giải trí mà đáng chú ý hơn cả là tục thi nấu cơm cần.

(Theo Địa chí Thái Bình)