Hội đền Mộ Đạo

07/10/2014


Đền Mộ Đạo nằm trên bãi sông Hồng thuộc xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương. Cũng như nhiều lễ hội khác ở ven sông, cửa biển, hội đền Mộ Đạo xưa và nay thường thu hút du khách phần đông là ngư dân về trảy hội. Hàng năm, hội đền Mộ Đạo mở vào ngày 10-9 với nhiều lễ thức như rước nước, hát văn, hầu bóng.

Đền Mộ Đạo thờ thủy thần. Tục rước nước cầu an, cầu ngư là của ngư dân vạn chài.

(Theo Địa chí Thái Bình)