Hội làng Tuộc

07/10/2014


Làng Tuộc có tên chữ là Duyên Tục, xưa thuộc tổng An Lạc, phủ Tiên Hưng, nay hợp với làng Duyên Trang thành xã Phú Lương, huyện Đông Hưng. Trước kia, mỗi năm làng Tuộc có nhiều kỳ hội với những điển lệ khác nhau.

Làng Tuộc có tên chữ là Duyên Tục, xưa thuộc tổng An Lạc, phủ Tiên Hưng, nay hợp với làng Duyên Trang thành xã Phú Lương, huyện Đông Hưng. Trước kia, mỗi năm làng Tuộc có nhiều kỳ hội với những điển lệ khác nhau.

Riêng hội đình Tuộc kéo dài từ trung tuần tháng chạp đến trung tuần tháng giêng. Những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945, hội làng Tuộc vào đám từ ngày 10-11, tế cá vào ngày 21-11 và rước giả (giã hội) vào 22/11. Trong những ngày hội làng, có thi thả diều, hát chèo, đốt cây bông, vật võ và sự lệ tế cá được coi là thiêng liêng nhất. Bốn ông trưởng giáp của bốn giáp trong làng phải lo cho mỗi người một con cá trắm đen to, tươi sống để tế thánh. Trong những ngày làng vào đám, nhà nào không may có người qua đời, đành âm thầm làm đám ma, không được kèn trống gì.

Trong các trò chơi dân gian ở Làng Tuộc, trò thi pháo đất thường sôi nổi và cuốn hút đông người tham dự nhất. Trò thi pháo đất thường diễn ra vào tháng 3 khi làng làm lễ giỗ mẫu hoặc lế ký an trùng với những ngày hội đền Tân La.

(Theo Địa chí Thái Bình)