Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, huyện Đông Hưng đã triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo.

Năm 2020, chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, kịp thời; nhất là chính sách về bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ về giáo dục, chính sách tín dụng ưu đãi ... các cấp, các ngành đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân nói chung và đảm bảo ổn định cuộc sống các hô nghèo, cận nghèo nói riêng.

Ngày 27/01/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, bằng quyết tâm và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh đã giảm dần qua từng năm; đời sống người dân từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã tới được 100% xã, phường và thị trấn, giúp hàng triệu người dân thoát nghèo.

Sáng ngày 8/7, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2020.

Nhằm giúp đỡ các gia đình khó khăn trên tuyến ven biển thoát khỏi khó khăn, vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền phối hợp cùng Chi nhánh Viettel huyện Thái Thụy  trao tặng thỏ giống của NEWZILAND cho hộ nghèo trên địa bàn xã Thuỵ Hải huyện Thái Thuỵ.

Sáng ngày 2/7, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức trao tặng công trình thanh niên - máy tuốt hòe cho hộ gia đình thanh niên nghèo xã Hồng Lý.

Sáng ngày 30/6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Giảm nghèo về thông tin” cho đại biểu các huyện, thành phố.

Video