(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 8/2020)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 7/2020)

 

 

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020)

Tháng 5 về, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.

Không nhiều địa phương vinh dự như Thái Bình khi 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng ký ức về những ngày tháng đặc biệt đó vẫn còn in đậm trong trái tim nhiều người. Trong lần thứ năm Bác về thăm Thái Bình, tình cảm và sự quan tâm của Bác không chỉ là nguồn động viên, động lực phấn đấu mà còn là mục tiêu vươn tới của nhiều thế hệ người dân Thái Bình.

Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những luận điểm của Người về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một nội dung rất quan trọng. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhằm chỉnh đốn và đổi mới Đảng làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, là vấn đề then chốt đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 4/2020)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 2/2020)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 4/2020)

Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2018

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2018)
(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2018)

Con đường tự học, tinh thần học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại bài học lịch sử mà còn là niềm cảm hứng cho bao thế hệ, ngay cả đến hôm nay.

Hôm nay, ngày 19/5, toàn thể dân tộc Việt Nam bồi hồi, xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc, kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2021) với lòng thành kính và biết ơn vô hạn.

Đã hơn nửa thế kỷ chúng ta không còn có được niềm vui đón nghe thơ Bác mỗi độ Xuân về. Nhưng những vần thơ chúc Tết của Bác hầu như vẫn còn ngân vang trong trí óc nhiều người chúng ta.

Trước khi trở thành lãnh tụ của Đảng ta, nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một nhà báo cách mạng. Quan điểm nhất quán về báo chí của Người là phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Và viết như thế nào?” - những tư tưởng, những bài học về làm báo và nghề báo của Người vẫn còn nguyên tính thời sự đối với người làm báo hiện nay.

Hôm nay, muôn triệu con tim người dân nước Việt Nam bồi hồi xúc động nhớ về vị Cha già kính yêu của dân tộc với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, mừng sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) . Công lao trời biển của Bác được toàn dân ta đời đời khắc ghi. Người mãi là ngọn đuốc soi đường đưa chúng ta đi tới tương lai tươi sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Ðảng và nhân dân ta. Người là nhà tư tưởng lớn, nhà lý luận sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Ðại hội VII của Ðảng (năm 1991) đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và cách mạng nước ta. Phong cách sống và làm việc của Người luôn là một mẫu mực cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân noi gương học tập.

Hàng năm và bất cứ cuộc vận động lớn nào, Đảng ta đều quan tâm nhấn mạnh đến công tác phê bình (phê bình và tự phê bình). Đó là công việc thường xuyên để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Song, công tác phê bình cũng còn nhiều chuyện để bàn và để...phê bình
Tuần báo Đây Paris ra ngày 18-6-1946 là một trong những tờ báo có bài viết sớm nhất về Bác Hồ:
Học tập và làm theo gương Bác, theo tôi, việc đơn giản nhất, dễ làm nhất và cũng hiệu quả nhất, trước tiên hãy làm theo tấm gương tiết kiệm thời gian của Nguời.