Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 336/KH-BGDĐT về việc tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021.

Sáng 5/4, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân với những việc làm cụ thể, bình dị, thiết thực, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình. Bác dành cho nhân dân Thái Bình, nhất là giai cấp nông dân tình yêu thương vô bờ bến và những lời căn dặn ân cần. Nhớ ơn Bác, nông dân Thái Bình một lòng đi theo Đảng, vượt mọi khó khăn, thử thách, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bách Thuận (Vũ Thư) đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình, Người để lại cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh những lời dạy bảo ân cần, sâu sắc và muôn vàn tình yêu thương. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua Thái Bình đã có cách làm riêng, chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện lời Bác dặn: Xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung lớn, xuyên suốt trong nhiệm vụ công tác hàng năm của các cấp bộ đoàn ở huyện Vũ Thư. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai hiệu quả; là điểm nhấn trong hoạt động của tuổi trẻ Vũ Thư.

Thời gian qua, Chi bộ thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) luôn coi trọng việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư, coi đây là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thái Thụy, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.