Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác”, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) từ tỉnh tới cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều tập thể, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể, nhiều việc làm có ý nghĩa xã hội sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn.

Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 13, năm 2021-2022 do Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Nhà xuất bản QĐND phối hợp tổ chức.

Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thái Bình, góp phần tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, sát thực tiễn, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhớ lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, cựu chiến binh Trần Văn Vực, xã Thái Phương (Hưng Hà) không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ “nói đi đôi với làm” từ những việc nhỏ, thiết thực, mà nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác ngày càng chuyển biến rõ rệt.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sau hơn 2 tháng tổ chức, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 13 tập thể, 48 cá nhân để trao giải tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là món quà ý nghĩa Đảng bộ và nhân dân Thái Bình dâng Bác kính yêu.

Sáng ngày 25/5, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. Chỉ thị sau khi ban hành đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là việc làm thiết thực của Thái Bình trong học tập và làm theo gương Bác.