A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung, các địa phương, đơn vị nói riêng.

935c65efca00aded34860de95798bf0b.jpg

 

Về kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với cấp ủy tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa, cũng như các chuyên đề hằng năm. Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, cũng như các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm được gắn với việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và của cấp ủy địa phương. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 90% trở lên, một số đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 100%. Sau mỗi đợt học tập, nhiều cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Việc thảo luận nội dung các chuyên đề học tập và liên hệ, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân là nội dung quan trọng trong công tác sinh hoạt Đảng

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo chủ đề được đăng tải trong Bản tin Thông báo nội bộ (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành). Căn cứ vào hướng dẫn học tập chuyên đề hằng tháng, các huyện uỷ, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Sau thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đảng đã tổ chức cho từng đảng viên tự liên hệ, xây dựng kế hoạch phấn đấu và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung công việc đã đăng ký của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo như: xây dựng Sổ vàng học tập và làm theo Lời Bác của Đảng bộ Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư; Bản đăng ký thi đua làm theo Lời Bác của Đảng bộ huyện Tiền Hải, Quỳnh Phụ; Sổ tu dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng ủy Quân sự và Công an tỉnh...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân và dư luận quan tâm đã được các địa phương, tổ chức cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, nhất là những nội dung đã được chỉ ra sau kiểm điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị như: xung quanh các nội dung về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách; trong công tác cải cách hành chính mọi quy trình, thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức…

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (hoạt động từ ngày 15-5-2016). Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa và cắt giảm 50% thời gian thực hiện của tất cả các thủ tục hành chính so với quy định. Việc thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông và hoạt động của Trung tâm hành chính công được duy trì và thực hiện nghiêm túc...Các cơ quan, đơn vị xiết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng  xử của cán bộ, công chức, viên chức. 100% cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước đã ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị duy trì, chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ: tuyển dụng công chức, công chức cấp xã, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiếp nhận, xử lý, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân một số địa phương đã triển khai những giải pháp hiệu quả như: Huyện Vũ Thư tiến hành điều tra dư luận xã hội để đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ công chức ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. Một số Đảng bộ (Vũ Thư, Hưng Hà, Tiền Hải…) tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị của nhân dân. Một số địa phương (Vũ Thư, Tiền Hải) đã ban hành nghị quyết, chỉ thị về chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang...

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng từ 1 đến 2 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Đến nay, việc học tập và làm theo lời Bác dạy, gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiêu biểu được các cấp, ngành trong tỉnh lựa chọn, nhân rộng. Kết quả việc thực hiện các phong trào, các Cuộc vận động, cũng như việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện lời Bác dạy đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt được những kết quả quan trọng. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân; đổi mới và tăng cường công tác giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành; thể chế hóa và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh uỷ; chỉ đạo các sở, ngành thực hiện tốt việc rà soát quy trình thủ tục, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra được duy trì nề nếp, đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tham gia giám sát và phản biện xã hội.

Việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực chỉ đạo, đạt được những kết quả khả quan

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xây dựng, bổ sung và ban hành bộ tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị mình theo phương châm sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đánh giá việc thực hiện. Tiêu biểu như: Công an tỉnh ban hành hướng dẫn về “xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 Điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng. Huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng Bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các nhà trường đã góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ

Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường, đồng thời chỉ đạo đưa nội dung lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương vào giảng dạy, học tập trong các nhà trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa trong các nhà trường cho học sinh ở bậc học phổ thông (từ lớp 2 đến lớp 12). Chương trình, tài liệu giảng dạy về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp hơn với nhận thức của học sinh từng khối, cấp học. Một số nhà trường còn tổ chức các giờ học ngoại khóa, chuyên đề, xem phim tư liệu, kể chuyện Bác Hồ...

Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo các nhà trường, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bồi dưỡng lý luận chính trị hè và thông tin thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tuyên truyền nội dung chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt đầu khóa cho học sinh, sinh viên. Hằng quý, Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ, cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, Lịch sử trong các nhà trường.

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung chương trình, kết cấu nội dung giáo dục, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy, học tập; tổ chức tập huấn chương trình, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức các hoạt động: giao lưu, đối thoại, các hoạt động ngoại khóa, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động.

Công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác và việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú

Công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác với việc giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người, các địa phương, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân. Các hoạt động các hoạt động tuyên truyền được tổ chức diễn ra sôi nổi, đậm nét trong toàn tỉnh với điểm nhấn là Giờ học chuyên đề toàn tỉnh 50 năm thực hiện Di chúc của Bác được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

Báo Thái Bình duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên trang nhất. Trên mỗi số báo ra hàng ngày đều có 01 đến 03 tin, bài, phóng sự, các số báo đặc biệt về các sự kiện và ngày lễ lớn đều có từ 2 đến 3 trang chuyên đề viết về điển hình tiên tiến; tuyên truyền, đăng tải các bài viết và hình ảnh, phản ánh sinh động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự về gương người tốt, việc tốt, phát sóng hằng ngày chuyên mục “Học Bác mỗi ngày”, phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập làm theo Bác trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tích cực, tự giác, có ý nghĩa thiết thực của mỗi cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và phát hành cuốn sách “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” (Tập II); đồng thời thực hiện, bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình"; đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một số ngành, giới của tỉnh Thái Bình”. Các đề tài này đã được biên tập thành các cuốn sách chuyên khảo, phát hành làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, học tập làm theo lời Bác. Một số địa phương, đơn vị như: huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiền Hải đã phát hành tập san ấn phẩm về các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đã chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước và của địa phương, đơn vị. Tổ chức giờ học chuyên đề, học trực tuyến, thi kể chuyện về Bác, thi giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá, động viên và tổ chức cho hội viên các chi hội hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới ở Thái Bình. Nhiều tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật có sự đầu tư công phu về nội dung, thể loại, hình thức trang trí đẹp, trang trọng, thể hiện tình cảm của các tác giả đối với hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều tác phẩm, tiểu phẩm có chất lượng, mang nội dung chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đoàn nghệ thuật dàn dựng công phu và biểu diễn được nhân dân đánh giá cao.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện như: tổ chức triển lãm, chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; xây dựng, kẻ vẽ hàng nghìn panô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn…Các đoàn nghệ thuật, hệ thống các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa của tỉnh, của các huyện, trường Văn hóa - nghệ thuật tỉnh xây dựng nhiều vở diễn gắn với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Như vậy, có thể nói, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

                                                                                                                                    Quang Minh


Nguồn:thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết