A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao tính phê bình và tự phê bình trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Phê bình và tự phê bình là để trị bệnh cứu người, dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt”…

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Phê bình và tự phê bình là để trị bệnh cứu người, dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt”… Và lời dạy của Người đã trở thành tư tưởng chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình, góp phần nâng cao ý thức sửa chữa khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, làm cơ sở để xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Có thể nói, để việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khoá XII) thực sự phát huy hiệu quả và có tác dụng thiết thực thì trong suốt thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình ở tất cả các cấp một cách nghiêm túc. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, chân thành từ các tổ chức, cá nhân, các chi đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; về công tác cán bộ; những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quản lý, giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh…

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh nhận thấy còn bộc lộ một số khuyết điểm làm hạn chế đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Nổi lên là công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng có lúc chưa thật nhạy bén; phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên và bộ đội có thời điểm chưa kịp thời. Năng lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, giải quyết những vấn đề nảy sinh đôi khi còn hạn chế; tính chiến đấu trong sinh hoạt chưa cao, còn biểu hiện nể nang, né tránh...

Các thí sinh tham gia làm bài thi trong Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình

Kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải thật sự phát huy dân chủ trong đảng. Cần mở rộng và phát huy dân chủ thực sự, không chỉ bằng lời nói mà phải bằng việc làm cụ thể, gương mẫu tự phê bình và phê bình, qua đó tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; có thái độ đúng đắn, cầu thị khi tiếp thu ý kiến phê bình sau đó cần có kế hoạch sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm; không nên định kiến, trù dập người thẳng thắn phê bình. Mặt khác, tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác rất cao, có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Xây dựng, chỉnh đốn đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ, đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình.

Xuất phát từ kết quả xây dựng Đảng trong Đảng bộ vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định giải pháp trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW4, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Đại tá Tạ Văn Trang- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua quá trình thực hiện công tác phê bình và tự phê bình trong  Đảng bộ Quân sự tỉnh thì nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nhận dạng rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi người đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của mình rõ ràng hơn. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể là, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ sâu sát cơ sở hơn, thiết thực hơn; cán bộ cấp trên và cấp dưới gần nhau hơn; tinh thần dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, chất lượng.

Thời gian tới, để nâng cao sâu sắc hơn nữa tính tự phê bình và phê bình trong đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh, theo Đại tá Hoàng Chí Long- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cần xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh cả về chất lượng, số lượng và bảo đảm cơ cấu; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác. Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm các quy chế, quy định, hoàn thành nhiệm vụ thấp. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chủ trì cấp ủy và người chỉ huy với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng: Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần đoàn kết, thống nhất và tăng cường đối thoại dân chủ trong các cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng trong LLVT tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng nói chung, trong việc chỉ đạo kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong đảng nói riêng. Đặc biệt, sự nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; tự học, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng đã có nhiều chuyển biến tích cực.Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác điều hành, quản lý của người chỉ huy, chất lượng chính trị của LLVT… được nâng lên. Công tác tuyên truyền về biển, đảo trong LLVT và nhân dân được đẩy mạnh; tinh thần giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, phòng, chống thiên tai, bão lụt của cán bộ, chiến sĩ được đề cao.

Có thể thấy việc thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo và phòng ngừa kịp thời tình hình suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong lực lượng; hạn chế được tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Đảng ủy nhận thức được đây là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc phê bình và tự phê bình trong Đảng bộ Quân sự tỉnh trở thành thường xuyên, nền nếp. Và với sự chuyển biến nói trên, tạo điều kiện để Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tích cực khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện, ngang tầm chức năng, nhiệm vụ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn trong tình hình mới.

                                                                   Cao Thu Hạnh- Bộ CHQS Thái Bình


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết