Con đường tự học, tinh thần học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại bài học lịch sử mà còn là niềm cảm hứng cho bao thế hệ, ngay cả đến hôm nay.

Hôm nay, ngày 19/5, toàn thể dân tộc Việt Nam bồi hồi, xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc, kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2021) với lòng thành kính và biết ơn vô hạn.

Đã hơn nửa thế kỷ chúng ta không còn có được niềm vui đón nghe thơ Bác mỗi độ Xuân về. Nhưng những vần thơ chúc Tết của Bác hầu như vẫn còn ngân vang trong trí óc nhiều người chúng ta.

Trước khi trở thành lãnh tụ của Đảng ta, nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một nhà báo cách mạng. Quan điểm nhất quán về báo chí của Người là phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Và viết như thế nào?” - những tư tưởng, những bài học về làm báo và nghề báo của Người vẫn còn nguyên tính thời sự đối với người làm báo hiện nay.

Hôm nay, muôn triệu con tim người dân nước Việt Nam bồi hồi xúc động nhớ về vị Cha già kính yêu của dân tộc với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, mừng sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) . Công lao trời biển của Bác được toàn dân ta đời đời khắc ghi. Người mãi là ngọn đuốc soi đường đưa chúng ta đi tới tương lai tươi sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Ðảng và nhân dân ta. Người là nhà tư tưởng lớn, nhà lý luận sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Ðại hội VII của Ðảng (năm 1991) đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và cách mạng nước ta. Phong cách sống và làm việc của Người luôn là một mẫu mực cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân noi gương học tập.

Hàng năm và bất cứ cuộc vận động lớn nào, Đảng ta đều quan tâm nhấn mạnh đến công tác phê bình (phê bình và tự phê bình). Đó là công việc thường xuyên để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Song, công tác phê bình cũng còn nhiều chuyện để bàn và để...phê bình
Tuần báo Đây Paris ra ngày 18-6-1946 là một trong những tờ báo có bài viết sớm nhất về Bác Hồ:
Học tập và làm theo gương Bác, theo tôi, việc đơn giản nhất, dễ làm nhất và cũng hiệu quả nhất, trước tiên hãy làm theo tấm gương tiết kiệm thời gian của Nguời.