• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
16/04/2019
Sáng - Làm việc với UBND xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư về xây dựng NTM (Từ 8h00)
Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền xã Vũ Hội
Chiều - Nghe Sở TNMT báo cáo: KH thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa biển" trên địa bàn tỉnh; việc bồi thường hỗ trợ để GPMB thực hiện DA đường ven biển (Từ 13h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Cương, Chinh P-2.4
Thứ Tư
17/04/2019
Sáng - Nghe Ban QLDAGT báo cáo rà soát quỹ đất để thực hiện DA tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ đường Trần Thái Tông đến quốc lộ 10 tại KCN TBS Sông Trà theo hình thức BT (Từ 9h00).
Đ/c Phúc
- Nghe Ban QLDAGT báo cáo rà soát quỹ đất để thực hiện DA tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ đường Trần Thái Tông đến quốc lộ 10 tại KCN TBS Sông Trà theo hình thức BT (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc P-2.4
- Nghe UBND TP báo cáo tình hình thực hiện các DA trọng điểm của tỉnh theo các Thông báo của Tỉnh ủy (Từ 9h00).
Đ/c Huy
- Nghe UBND TP báo cáo tình hình thực hiện các DA trọng điểm của tỉnh theo các Thông báo của Tỉnh ủy (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Huy P-2.4
- Họp BCĐ triển khai một số nội dung thực hiện tháng hành động về ATLĐ năm 2019 (Từ 8h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng P-3.3
- Dự HN trực tuyến về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường (Từ 8h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng Viettel
- Họp BCĐ triển khai một số nội dung thực hiện tháng hành động về ATLĐ năm 2019 (Từ 8h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng P-3.10
- Nghe Sở TNMT báo cáo QH dân cư đối với các khu đất có DT nhỏ, chéo méo, xen kẹp (Từ 8h00).
Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Chinh P-3.3
Chiều - Nghe Sở Y tế báo cáo đề án tự chủ của một số cơ sở y tế công lập (Từ 13h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh, Tùng Sở Y tế
- Làm việc với UBND xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy về xây dựng NTM (Từ 13h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền xã Thái Nguyên
Thứ Năm
18/04/2019
Sáng - Học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh (Từ 8h00).
Đ/c T.Tuấn CBNV VPUBND tỉnh P-2.4
- Dự họp các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Từ 7h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Họp Hội đồng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 (Từ 8h00).
Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Trỗi Thanh tra tỉnh
Chiều - Nghe tiến độ thực hiện về đích nông thôn mới huyện Kiến Xương (Từ 14h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Kiến Xương
- Họp Ban chỉ đạo chính quyền điện tử (Từ 13h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c Huy Đ/c Huỳnh Tỉnh ủy
- Họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (Từ 13h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c Huy Đ/c Huỳnh P-2.4
- Đài PTTH tỉnh phỏng vấn Chủ tịch về kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng (Từ 16h00)
Đ/c Thăng P-3.3
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 13h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn, Đ/c Huy Đ/c Phúc, Đ/c Huỳnh Tỉnh ủy
Thứ Sáu
19/04/2019
Sáng - Dự HN giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 7h30).
- Đài PTTH tỉnh phỏng vấn Chủ tịch về kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng (Từ 10h00)
Đ/c Thăng P-3.3
- Dự HN triển khai Quyết định về công tác cán bộ (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh, Đ/c Xuyên Tỉnh ủy
- Dự HN giao ban ngân hàng Thái Bình (Từ 8h00).
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông P-3.3
Chiều - Họp UBND tỉnh nghe Sở NNPTNT báo cáo Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019 (Từ 13h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Huyền P-2.4
Thứ Bảy
20/04/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Giang Đ/c Chính Đ/c Chinh Trụ sở UBND
Chủ Nhật
21/04/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Lân Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm