A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện tiêu chí Thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng các điều kiện của 04 nội dung sau: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, Internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, Bộ TT&TT cũng quy định chi tiết điều kiện đạt đối với 04 tiêu chí nêu trên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí Ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết