Đây là một trong các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 vừa được Văn Phòng Chính phủ  ban hành tại Thông báo số 449/TB-VPCP.

Ngày 11/9/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 6638/BNN-VPĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 09/9/2019, Văn Phòng Chính phủ có Thông báo số 319/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020

Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình
Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung 7.485,6 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 20 xã chưa về đích thuộc thành phố Thái Bình và các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng, với tổng khối lượng 7.485,6 tấn.
Ngày 06/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 3.045,6 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Vũ Thư.
Ngày 28/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2283/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 7.516,7 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy, Vũ Thư và Đông Hưng.
Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 1.499,2 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Tiền Hải.
Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 3.463,2 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 07 xã chưa về đích thuộc các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng.
Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 4.439,7 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 11 xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy, Đông Hưng và Kiến Xương.