A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 11/9/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 6638/BNN-VPĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 của 53 tỉnh, thành phố. Để khẩn trương hoàn thành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo xaya dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với các tỉnh/thành phố chưa ban hành tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: giao các Sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND cấp tỉnh quyết định ban hành tiêu xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu để các địa phương trên địa bàn có cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, thực hiện và đánh giá kết quả.   

Các tỉnh/thành phố sau khi ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: căn cứ điều kiện thực tế, xác định cụ thể nội dung, lộ trình, đồng thời có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách, ưu tiên bố trí hợp lý các nguồn lực (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương, tín dụng, doanh nghiệp, huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng… ) cho các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh/thành phố hỗ trợ các xã trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao/ kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020. Thực hiện Văn bản trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 17/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3893/UBND-KTNN chỉ đạo các sở, ngành, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.     Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện có 21 tỉnh, thành phố đã ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; 48 tỉnh, thành phố đã ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có tỉnh Thái Bình.

Quang Minh


Nguồn:thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết