Trong 10 năm triển khai thực hiện phong trào Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM), trên địa bàn huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương qua đó đã đạt được kết quả khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất của người dân không ngừng nâng cao.

Sáng ngày 5/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của các nhà tài trợ đã được UBND tỉnh chấp thuận; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, giải quyết các đề nghị của các tổ chức, cá nhân về việc tài trợ quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 28/6, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương vừa có văn bản số 230/VPĐP-NV&MT chỉ đạo các Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Theo báo cáo về tiến độ xây dựng Nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh đến nay đã có 254/263 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 96,58%; trong đó 230 xã đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận, 6 xã đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh bỏ phiếu do còn nợ đọng xây dựng cơ bản nên chưa có quyết định công nhận, 18 xã đã đạt 19 tiêu chí và đã có hồ sơ đề nghị Đoàn thẩm định cấp tỉnh tiến hành thẩm định.

Tiếp nối thành công "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" năm 2017, 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019.

Ngày 05/3/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Chương trình).

 

Chiều ngày 8/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) và giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với 27 xã chưa đạt chuẩn NTM.