A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 05/3/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Chương trình).

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời, đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010-2020, tiêu chí huyện, xã nông thôn mới và theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong quá trình tổng kết ở các cấp, phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và người dân được tham gia đóng góp ý kiến.

Về nội dung tổng kết thực hiện ở cấp Trung ương và địa phương. Đối với các địa phương cần đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020 và xây dựng định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn sau năm 2020.

Về hình thức tổng kết: Các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các địa phương có thể lựa chọn tổ chức Hội nghị tổng kết điểm ở cấp huyện và cơ sở. Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với một số địa phương tổ chức 05 Hội nghị vùng. Các bộ, ngành trung ương căn cứ nội dung, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ động tổ chức Hội nghị tập trung hoặc trực tuyến.

Thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 3/2019, ở cấp tỉnh, hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2019 và gửi Báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung ương và các bộ, ngành trung ương có liên quan trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp.

Các bộ, ngành trung ương hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2019 và gửi Báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp.

 Hội nghị Tổng kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại tỉnh Nam Định vào đầu tháng 12/2019

 


Tác giả: Nguyễn Chanh
Nguồn: thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết