Chiều ngày 18/5, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp hội phụ nữ ở Tiền Hải đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.