Sáng ngày 2/1 huyện Tiền Hải tổ chức tổng kết 10 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia NTM; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Với 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đạt 100% số xã đạt chuẩn NTM và huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, huyện Vũ Thư đang hoàn tất các điều kiện để được thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 11 năm 2019.

Ngày 17/10/2019 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 1411/QĐ-TTg công nhận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Sáng ngày 18/10, UBND tỉnh tổ chức đón, dự tham quan và tiếp Đoàn đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn về thăm mô hình nông thôn mới tiêu biểu tại huyện Quỳnh Phụ.

Sáng ngày 19/10, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Chiều ngày 18/10/2019, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới và Festival toàn quốc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tỉnh Thái Bình tham gia triển lãm với các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.

Tối ngày 18/10, tại Nhà Văn hóa trung tâm 3/2, thành phố Nam Ðịnh, tỉnh Nam Định, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Ngày 17/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ban hành các Quyết định số 1403/QĐ-TTg, 1402/QĐ-TTg  công nhận 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy  tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Sáng ngày 14/10, UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất kế hoạch tổ chức thăm mô hình nông thôn mới (NTM) tiêu biểu của tỉnh.

Trong 10 năm triển khai thực hiện phong trào Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM), trên địa bàn huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương qua đó đã đạt được kết quả khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất của người dân không ngừng nâng cao.

Trong 10 năm triển khai thực hiện phong trào Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM), trên địa bàn huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương qua đó đã đạt được kết quả khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất của người dân không ngừng nâng cao.

 

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hưng Hà đã đạt được nhiều thành tích với những con số đáng ghi nhận.