A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng nông thôn lên tầm cao mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là hành trình mở đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau 10 năm (2010 - 2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Đây là bước tạo đà cho Thái Bình tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên chặng đường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.


Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Tây Giang (Tiền Hải).

“Trái ngọt” sau 10 năm xây dựng

Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Thái Bình là tỉnh có xuất phát điểm thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu và chưa đồng bộ, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM, tỉnh đã ban hành các quyết định, cơ chế, chính sách, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng NTM của từng giai đoạn; tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân và huy động nguồn lực tham gia xây dựng NTM của các thành phần kinh tế. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, các địa phương trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp thành các đề án, chương trình hành động, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp mang tính đột phá. Sau 10 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn thực sự đổi thay toàn diện, kinh tế nông nghiệp có sự chuyển biến rõ rệt, kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, 100% số xã đạt chuẩn NTM; 7/7 huyện đạt chuẩn NTM và thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận. Nếu như năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 9,91% và thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,55 triệu đồng/năm thì hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 45,648 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66%.

Vũ Thư là một trong những huyện được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Một trong những thành quả nổi bật mà huyện đạt được trong xây dựng NTM là đời sống của người dân được cải thiện vượt bậc và trở thành huyện có thu nhập bình quân đầu người cao so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Để đạt được kết quả này, huyện Vũ Thư đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Ông Trần Đức Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp được thể hiện tích cực qua từng năm. Năm 2019, giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt đạt 179,67 triệu đồng (tăng 62,53 triệu đồng/ha so với năm 2011). Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình liên kết trong lĩnh vực trồng trọt như mô hình liên kết lúa giống và lúa thương phẩm, lúa hàng hoá cho chất lượng, giá trị kinh tế cao với tổng diện tích 3.429/15.758ha diện tích gieo trồng lúa cả năm. Trong lĩnh vực công nghiệp, toàn huyện hiện có 7 cụm công nghiệp cùng với 350 doanh nghiệp, 5 làng nghề, 4.493 cơ sở sản xuất thu hút gần 40.000 lao động địa phương mang lại nguồn thu khá cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 47,184 triệu đồng (tăng 29,956 triệu đồng so với năm 2011), trong đó thu nhập khu vực nông thôn là 46,9 triệu đồng/người/năm (tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26%. Phát huy những kết quả đạt được, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ gìn, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Người dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc rau màu.

Thương mại, dịch vụ ở nông thôn ngày càng phát triển.
Trong ảnh: Điểm bán hàng Việt tại cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hạnh Nhân, xã Thụy Phong (Thái Thụy).

Hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí để phát huy tính bền vững của chương trình xây dựng NTM, tạo động lực thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2538 về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020. Đây chính là cơ sở để các địa phương đối chiếu, thực hiện các tiêu chí theo chiều sâu và nâng tầm chất lượng so với các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM trước đây.

Là địa phương nằm cách xa trung tâm huyện Thái Thụy, xã Thụy Chính không có nhiều lợi thế phát triển kinh tế nhưng lại có những bứt phá trong xây dựng NTM, trở thành một trong những xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao. 

Ông Nguyễn Huy Phóng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để đạt chuẩn xã NTM đã khó, việc giữ vững danh hiệu và xây dựng NTM nâng cao lại càng khó khăn hơn, vì vậy Đảng bộ, chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao toàn xã gần 84,4 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng. Hết năm 2019, xã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao, được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định. Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận xã Thụy Chính đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.  

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, chương trình xây dựng NTM nâng cao cũng đang được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Mục tiêu của tỉnh đến hết năm 2020 có 12 xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM nâng cao; đến hết năm 2025 có 20% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu đề ra, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiếp tục hoàn thiện, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, tích cực xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến việc tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý chặt chẽ thực hiện quy hoạch xây dựng NTM và bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Tiếp tục huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, thực hiện xã hội hóa nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết