Dự báo xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới là chuyển nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị, lấy thị trường làm cơ sở để định hướng sản xuất; trong đó, có sự cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Nông thôn phát triển theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu....,

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo kiến nghị của các địa phương và để việc triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả và tiếp tục xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập.

Nói về Thái Bình, ai cũng nghĩ đến vùng quê với những cánh đồng lúa bạt ngàn, người dân giỏi làm kinh tế, hăng say lao động sản xuất. Nhưng “Quê hương năm tấn” hôm nay sẽ khiến cho mọi người khi đặt chân tới phải ngỡ ngàng trước sự “thay da đổi thịt” từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) là bước phát triển cao hơn so với xã đạt chuẩn NTM, các tiêu chí cũng được yêu cầu phát triển theo chiều sâu. Theo đó, diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hệ thống hạ tầng... ở đây phải đạt đến một “tầm cao” mới.

Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 27