Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo kiến nghị của các địa phương và để việc triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả và tiếp tục xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập.

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM) năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí để về đích NTM nâng cao.

Ngày 16/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ - TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025”. Đây là cơ sở thực tiễn nghiên cứu, xây dựng, ban hành các tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới để triển khai trên toàn quốc.

Trả lời: Theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2020 thì xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và đáp ứng 11 tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa - thể thao, nhà ở dân cư, sản xuất, thu nhập - hộ nghèo, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh - hành chính công. Cụ thể như sau:

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2024 : 166