Trả lời: Theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2020 thì xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và đáp ứng 11 tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa - thể thao, nhà ở dân cư, sản xuất, thu nhập - hộ nghèo, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh - hành chính công. Cụ thể như sau:

Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1
Năm 2024 : 60