A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa Quyết định triển khai thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa Quyết định triển khai thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình nhằm hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng, thắp sáng toàn bộ các tuyến đường qua khu dân cư tập trung giai đoạn 2021 - 2025 góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Đồng thời, khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ưu tiên khai thác sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch để phục vụ sản xuất, đời sống.

Về đối tượng, áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường qua khu dân cư tập trung giai đoạn 2021 - 2025 (Nhánh cấp 1 trục thôn, trục thôn, trục xã, liên xã, đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ) nằm trong quy hoạch chung của xã được duyệt và chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện.

Trong năm 2021 sẽ thực hiện thí điểm mỗi huyện 10 xã, thành phố 01 xã. Đến trước năm 2025 sẽ hoàn thành trên toàn bộ các tuyến qua khu dân cư tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Về trình tự thực hiện, người dân tại mỗi tuyến đường tự tổ chức họp bàn, thống nhất xây dựng dự kiến chiều dài tuyến đường, dự toán tổng mức đầu tư và mức đóng góp của từng hộ gia đình để thực hiện; sau đó đăng ký với Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp chung vào kế hoạch của toàn xã.

Căn cứ danh mục công trình chi tiết do Ủy ban nhân dân xã lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn liên quan để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch chi tiết đến từng hạng mục công trình và giao Sở Tài chính tạm cấp 50% kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã qua ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện; phần còn lại được cấp sau khi được các ngành chức năng của tỉnh thẩm định theo quy định.

Sau khi cộng đồng dân cư hoàn thành xây dựng đường điện chiếu sáng, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành chức năng của tỉnh thẩm định theo quy định và hỗ trợ 50% kinh phí còn lại. Ủy ban nhân dân xã quản lý người dân thực hiện theo hướng dẫn của các ngành chức năng; ngành điện giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. Sau khi các công trình hoàn thành, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn thành lập các tổ tự quản để vận hành, bảo vệ, sửa chữa, thu kinh phí để bảo dưỡng, thay thế khi bị hư hỏng.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% giá trị quyết toán danh mục công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 12 triệu đồng/01 km đường lắp đèn chiếu sáng. Phần kinh phí 50% còn lại từ các nguồn: Người dân đóng góp; nguồn xã hội hóa hoặc hỗ trợ của huyện, xã (nếu có). Nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. 

                                                                                              


Tác giả: Vũ Minh
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 231