A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo kiến nghị của các địa phương và để việc triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả và tiếp tục xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập.

 

Theo đó, đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát các tiêu chí đạt chuẩn, trình cấp có thẩm quyền thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới (năm thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới là năm của xã, huyện đã được công nhận gần nhất); đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện.

Trường Mầm non An Bài, huyện Quỳnh Phụ

Đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập giữa xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đảm bảo mức đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo đúng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới (quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Khi xã, huyện mới được hình thành, đã đảm bảo đạt đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai thực hiện thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã, huyện mới trên, phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (tại Công văn số 03/BCĐTW- VPĐP ngày 12/12/2018 về việc rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020).

 


Tác giả: Trần Quang
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2024 : 60