A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưng Hà: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển đô thị

Sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó đặc biệt chú trọng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị.

 

Nông dân xã Tiến Đức (Hưng Hà) chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển mang lại hiệu quả cao.

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ xã Hồng An nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu chủ yếu là phấn đấu trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2020 - 2025. Sau Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà, xã Hồng An được huyện tin tưởng chọn làm điểm trong xây dựng và về đích NTM nâng cao trong năm 2020. 

Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là mục tiêu khó nhưng Đảng bộ, chính quyền xã tập trung cao, dồn lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quyết tâm thực hiện. Bám sát những định hướng của tỉnh, của huyện, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 280ha. Giá trị sản xuất tại những vùng này đạt bình quân 500 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay ước đạt 47,67 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị của xã đều đạt chuẩn nâng cao theo quy định. Tuy nhiên, đến tháng 1/2021 Hồng An vẫn còn nợ xây dựng cơ bản, do đó chưa được xét công nhận đạt chuẩn; địa phương đã có phương án xử lý, phấn đấu đến quý  IV/2021 cơ bản không nợ xây dựng cơ bản.

Còn tại Hồng Minh, địa phương đầu tiên của huyện Hưng Hà về đích NTM, phát huy thế mạnh của mình, xã hiện đang tiếp tục chinh phục “mốc son” mới - xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã chia sẻ: Địa phương đã quy hoạch 4 vùng sản xuất tập trung, đồng thời tăng cường xây dựng các hạng mục quan trọng về cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa... Với những nỗ lực trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đến nay các tiêu chí đều đạt tỷ lệ cao như: 11/11 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,25 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%...

Cùng với xây dựng NTM nâng cao, hai thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân cũng tích cực thực hiện chủ trương phát triển đô thị. 

Theo ông  Đặng Quang Tứ, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân: UBND huyện đã chỉ đạo thị trấn tiến hành quy trình các bước điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung. Đến nay, toàn bộ đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể thị trấn đã hoàn thành và đang chờ phê duyệt theo quy định. Huyện cũng chỉ đạo địa phương tăng cường nguồn lực đầu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, gắn số nhà theo quy định, triển khai dự án nâng cấp hệ thống chiếu sáng và điện trang trí  giai đoạn I cũng như hoàn thành lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của phát triển đô thị, qua đó tạo sự đoàn kết trong thực hiện.

Hồng Minh (Hưng Hà) ngày càng đổi mới.

Biến quyết tâm thành hành động

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà: Xác định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội là một lộ trình dài, phải thực hiện có kế hoạch, vì thế, ngay sau Đại hội, Đảng bộ, chính quyền các địa phương trong huyện đã nhanh chóng triển khai thực hiện ngay. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và chương trình làm việc toàn khóa. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và chi bộ, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Từng nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn đều trực tiếp chỉ đạo. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng từng năm, đến cuối nhiệm kỳ, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Ông Bùi Xuân Phóng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Với vai trò tham mưu cấp ủy, chúng tôi luôn xác định công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, sáng tạo. Ngành Tuyên giáo Hưng Hà luôn chú trọng công tác nghiên cứu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp và các cơ quan tuyên truyền để tuyên truyền kịp thời, lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết đại hội nói chung, về chủ trương chỉ đạo của địa phương trong xây dựng NTM nâng cao, phát triển đô thị tại Hưng Hà nói riêng nhằm kịp thời định hướng những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà đã được phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khắc phục khó khăn của địa phương, cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân về nghị quyết của cấp ủy và những giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo sự đổi mới trong nhiệm kỳ này. Nhờ đó đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi của nhân dân về những mục tiêu, giải pháp mà nghị quyết các cấp ủy đảng đề ra trong nhiệm kỳ. Thông qua đó tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết của Đảng. 

Ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Đảng ủy xã chủ động xây dựng chương trình hành động, quán triệt, triển khai tinh thần, phần việc cần thực hiện đến từng chi bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay xã Minh Khai đạt 8/11 tiêu chí.

Hiện nay, huyện Hưng Hà có 2 xã Hồng Minh và Hồng An đã hoàn thành 11/11 tiêu chí, song do còn nợ xây dựng cơ bản nên chưa được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao;  3 xã: Liên Hiệp, Tiến Đức và Hòa Bình đã hoàn thành 11/11 tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Toàn huyện còn có 2 xã đạt 10/11; 6 xã đạt 9/11; 5 xã đạt 8/11; 7 xã đạt 7/11; 2 xã đạt 6/11 và 6 xã đạt 5/11 tiêu chí. Với sự nỗ lực, đồng thuận, trong thời gian tới huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, trong đó tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường và nâng cao cơ sở vật chất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện cũng chỉ đạo hai thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai chương trình, đề án phát triển đô thị, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của phát triển đô thị, vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nâng cao đời sống người dân địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 300