Đến nay, huyện Thái Thụy 77.211/79.360 hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt, đạt tỷ lệ gần 98%. Tỷ lệ đấu nối nước sạc đạt trên 98%.

Những năm qua, hàng chục nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành bằng nguồn vốn xã hội hóa giúp nhiều hộ dân ở nông thôn được tiếp cận với nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn.

 

Năm 2019, huyện Vũ Thư huy động hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục vào cuộc tuyên truyền, vận động, ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện để nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch từ các nhà máy nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, các sở, ngành chức năng, địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh.

Sáng 31-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn.

 

Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 03 dự án cấp nước sạch với tổng công suất đạt 75.000 m3/ngày/đêm. Các công trình cấp nước đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn. Tỷ lệ số hộ dùng nước sạch đạt trên 99,5%.

Cùng với phong trào nông thôn mới, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành tuyên truyền  vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Kiến Xương đạt 97,92%.

Đến nay, tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước máy trên toàn huyện đạt 97,31%. Trên địa bàn huyện hiện có 10 công trình cấp nước cho nhân dân các địa phương trong huyện. Các dự án đã hoàn thành việc thi công lắp đặt mạng đường ống nước sạch, đủ điều kiện cấp nước sạch và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân 38/38 xã, thị trấn.

Đến hết ngày 30/6/2019, kết quả thực hiện đấu nối và sử dụng nước sạch trên toàn huyện Hưng Hà đạt 95,7%.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, toàn tỉnh có 74 công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động cấp nước sạch với công suất thiết kế 368.950 m3/ngày/đêm, cung cấp nước sạch cho 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/6/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn 4112/BNN-TCTL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.