A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về trách nhiệm đối với công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn

Sáng 31-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn.

 

Sáng 31-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn.

Theo dự thảo quy định, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cấp nước thực hiện quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn với các nội dung chủ yếu gồm quản lý về quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung, quản lý về giá tiêu thụ nước sạch, quản lý về chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính liên tục của các công trình cấp nước sạch tập trung, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định sự cần thiết phải ban hành quy định, bởi chương trình nước sạch nông thôn là chủ trương lớn của tỉnh Thái Bình, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, có sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, qua một thời gian vận hành đã bộc lộ một số tồn tại cần kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, người dân và đảm bảo sự ổn định trong việc cấp nước sạch:

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất giao trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các công trình cấp nước sạch cho UBND các huyện, thành phố. Đồng thời UBND các huyện, thành phố cần tích cực tuyên truyền nhân dân sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung. 

Về trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, đồng chí cơ bản thống nhất như dự thảo quy định, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về quy hoạch cấp nước sạch, chủ trì phối hợp với các sở ngành thanh tra kiểm tra tình hình cấp nước, Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát chất lượng nước, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm định phương án giá tiêu thụ nước sạch trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nguồn nước cho việc sản xuất nước sạch. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh nguồn nước.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình lưu ý quy định cần nghiên cứu thực tế về tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã để giao trách nhiệm cho phù hợp. Đối với các đơn vị cấp nước phải chịu trách nhiệm cung cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng và lưu lượng nước cho người dân sử dụng, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành của nhà máy và phương châm 6 công khai. Hàng năm cần xây dựng kế hoạch xử lý sự cố trình UBND cấp huyện phê duyệt. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu toàn bộ ý kiến các đại biểu, tổng hợp và chỉnh sửa sau đó lấy ý kiến các sở, ngành trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định./.


Tác giả: Theo thaibinhtv.vn
Nguồn:thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết