Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
18/03/2019
Sáng - Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 8h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 2,
18/03/2019
Sáng - Nghe Sở VHTDTT báo cáo thành lập đội bóng đá trẻ tỉnh Thái Bình (Từ 8h00). P-3.3 Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 2,
18/03/2019
Chiều - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT
Thứ 3,
19/03/2019
Sáng - Nghe UBNDTP và Công ty Hatecco báo cáo Quy hoạch khu đô thị phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (Từ 7h30). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c N. Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 3,
19/03/2019
Sáng - Nghe UBND huyện Hưng Hà báo cáo tình hình thực hiện DA đường trục nối thị trấn Hưng Hà với thị trấn Hưng Nhân huyện Hưng Hà theo hình thức BT (Từ 9h00). Đ/c N. Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 3,
19/03/2019
Chiều - Tiếp và làm việc với Tập đoàn BigC (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N. Tuấn Đ/c Đông
Thứ 3,
19/03/2019
Chiều - Họp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (Từ 15h30). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c T. Tuấn Đ/c Hùng
Thứ 4,
20/03/2019
Sáng - Họp giải quyết việc thu phí Cầu Thái Hà (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N. Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 4,
20/03/2019
Sáng - Dự HN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 cụm ĐBSH (8h00). Hà Nam Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 4,
20/03/2019
Chiều - Dự HN của Thường trực Tỉnh ủy nghe Công ty Texco báo cáo quy hoạch dự án trên địa bàn tỉnh (Từ 13h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c N. Tuấn
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng - Dự HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018; sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" (Từ 8h00). TTHN tỉnh Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 5,
21/03/2019
Sáng - Dự Lễ khánh thành khu bia lưu niệm "Bến không chồng" (Từ 9h00). Thái Thụy Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 5,
21/03/2019
Chiều - Họp về phương án điều chỉnh vị trí trồng rừng năm 2019 (Từ 13h30). P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c N. Tuấn Đ/c Việt
Thứ 5,
21/03/2019
Chiều - Dự HN công bố Quyết định kiểm toán nhà nước và thông báo kết luận kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 (Từ 14h30). P-2.4 Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c N. Tuấn Đ/c Đông
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng - Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 7h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng - Họp Ban An toàn giao thông tỉnh Quý I/2019 (Từ 9h00). P-2.4 Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N. Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 6,
22/03/2019
Sáng - Họp giải quyết khiếu nại lần 2 của 17 hộ thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà và của ông Khổng Văn Hội xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (Từ 7h30). P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 6,
22/03/2019
Chiều - Họp UBND tỉnh nghe Sở KHĐT báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số PCI năm 2018; mục tiêu, giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh (Từ 13h30). P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c T. Tuấn Đ/c Hùng
Thứ 7,
23/03/2019
Sáng - Dự Lễ Khai mạc giải Việt dã tranh cúp Báo Thái Bình lần thứ XXIV năm 2019 (Từ 7h30). Thành phố Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh
Thứ 7,
23/03/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Lĩnh Đ/c N. Tuấn Đ/c Huy
Chủ nhật,
24/03/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Giang Đ/c N. Tuấn Đ/c Phương