• :
  • :
mic

Năm 2021

Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2020

Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2020

Thông báo số 16-TB/HĐ ngày 5/4/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2020 về kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2020 
Thông báo số báo danh, phòng thi và quy chế tổ chức thi đối với thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020.

Thông báo số báo danh, phòng thi và quy chế tổ chức thi đối với thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020.

Thông báo số 13-TB/HĐ ngày 22/3/2021 của Hội đồng Thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2020 về số báo danh, phòng thi và quy chế tổ chức thi đối với thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020.

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18.513
Hôm qua : 26.875
Bài viết được quan tâm