• :
  • :

Năm 2023

Phê duyệt kết quả tuyển dụng (xét tuyển Vòng 2) và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023

Phê duyệt kết quả tuyển dụng (xét tuyển Vòng 2) và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023

Quyết định số 66/QĐ-VP ngày 7/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng (xét tuyển Vòng 2) và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Thông báo Công văn số 41/CV-TT ngày 11/8/2022 của Sở Tài chính về việc Công khai thông tin điều chính Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung thiết bị tin học,máy văn phòng năm 2023.

Thông báo Công văn số 41/CV-TT ngày 11/8/2022 của Sở Tài chính về việc Công khai thông tin điều chính Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung thiết bị tin học,máy văn phòng năm 2023.

Thông báo Công văn số 41/CV-TT ngày 11/8/2022 của Sở Tài chính về việc Công khai thông tin điều chính Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung thiết bị tin học,máy văn phòng năm 2023.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.561
Hôm qua : 6.124
Bài viết được quan tâm