• :
  • :
mic

Năm 2019

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: tiến độ triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ; phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại phường Trần Lãm; việc hỗ trợ khác ...

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Vũ Phúc - Riverside tại xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình; báo cáo rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020 để bố trí vốn cho Dự án Thư viện Khoa học Tổng ...

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (lần 2); ...
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: tiến độ thực hiện chủ trương Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình nối với đường Thái Bình - Hà Nam.
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 05/8/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động bị thu hồi đất; kết quả thanh tra Dự án đầu tư xây dựng khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý ...

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.391
Hôm qua : 7.778
Bài viết được quan tâm