• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
25/02/2020
Sáng - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình (Từ 8h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX) P-2.4
- Nghe BQLDANN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt Ban DANN
- Dự Tiếp công dân cùng Bí thư Tỉnh ủy (Từ 7h30).
Đ/c Giang TSTCD
- Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 (Từ 7h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh Viet tel
Chiều - Nghe BQLDANN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt Ban DANN
- Dự HN của TTTU làm việc với Tập đoàn Trường Thành - Việt Nam về dự án điện khí (Từ 15h00).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Tỉnh ủy
- Họp nghe báo cáo kết quả phòng chống dịch bệnh CoVid-19 (Từ 13h15).
Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh Tỉnh ủy
Thứ Tư
26/02/2020
Sáng - Dự HN của TTTU nghe báo cáo về phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng tỉnh và phương án QH chi tiết Khu cơ quan hành chính tỉnh (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt, Oanh Tỉnh ủy
- Dự cuộc làm việc với Đài truyền hình Việt Nam (Từ 10h30).
Đ/c Hưng Hà Nội
- Làm việc tại Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương (Từ 8h30).
Đ/c Giang Hà Nội
- Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Tài Chính (Từ 8h30).
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông KBNN
Chiều - Nghe STNMT và báo cáo giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Tiễn và một số công dân Tổ 31 phường lê Hồng Phong (Từ 14h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Thận Đ/c Chương, Đ/c T.Tuấn Đ/c Trỗi, Chinh P-3.3
- Họp Ban Giám khảo thống nhất kết quả cuộc thi viết "Người Thái Bình, đất Thái Bình" (Từ 13h30).
Đ/c Lĩnh Ban TGTU
- UBNDTP báo cáo việc thành lập Hội đồng nghiệm thu tượng đài "Bác Hồ với nông dân" (Từ 15h00).
Đ/c Hưng, Đ/c Lĩnh Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt P-3.10
Thứ Năm
27/02/2020
Sáng - Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh SYT
- Nghe BQLKKT báo cáo đồ án quy hoạch phân khu KCN, đô thị, dịch vụ Liên Hà xã Thụy Hà, Thụy Liên, Thái Thụy (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh P-2.4
- Dự HN làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Từ 7h30).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền Thành phố
- Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (Từ 7h15).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh SYT
Chiều - Tiếp công dân định kỳ (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Đ/c Chương Ban TCD Trụ sở TCD
- Nghe Sở XD báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (Khu A) (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh P-3.3
- Dự HN quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận và HN về vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo khu vực miền Bắc (Từ 14h00).
Đ/c Thận Hà Nội
- Nghe STNMT báo cáo việc thu hồi đất GPMB các khu đất mượn để thi công DA tuyến đường bộ ven biển (Từ 14h00).
Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc P-3.3
Thứ Sáu
28/02/2020
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 7h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Làm việc tại Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương (Từ 8h30).
Đ/c Giang Hà Nội
Chiều - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 13h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Nghe UBND Quỳnh phụ báo cáo tiến độ GPMB Dự án Thaco (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh P-3.3
- Dự HN của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần xây dựng Bất động sản Việt Pháp (Từ 16h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Tỉnh ủy
Thứ Bảy
29/02/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Lĩnh Đ/c Chương Đ/c Lân Trụ sở UBND
Chủ Nhật
01/03/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Lĩnh Đ/c Chương Đ/c Cương Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm