• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Hai
02/08/2021
Sáng - Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Từ 9h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Hùng P-3.3
- Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường công tác quản lý, điều trị và nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 8h30)
Đ/c Hằng Đ/c Thắng Viettel
- Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường công tác quản lý, điều trị và nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 8h00)
Đ/c Thận, Đ/c Hằng Đ/c Thắng Viettel
Chiều - Họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống Covid-19 (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Thắng P- 2.4
Thứ Ba
03/08/2021
Sáng - Dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8 (Từ 7h30)
- Thăm hỏi và tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (Từ 9h00)
Đ/c Thận Đ/c Thăng Đ/c Giang, Huỳnh Quỳnh phụ
Chiều - Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo quy chế phối hợp của các sở ngành, địa phương trong thực hiện luật đầu tư năm 2020 (Từ 14h00).
Đ/c Hưng Đ/c Thăng Đ/c Minh, Quynh, Việt P-2.4
- Nghe Sở Nội vụ báo cáo Đề án Số hóa lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử và Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thanh Thảo (Từ 14h00)
Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Tùng P-3.3
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 14h00)
Đ/c Hằng Đ/c Thắng Thái Thụy
Thứ Tư
04/08/2021
Sáng - Nghe Sở Y tế báo cáo vướng mắc về việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác khám chữa bệnh (Từ 8h00)
Đ/c Thận, Đ/c Hằng Đ/c Thăng Đ/c Thắng P-2.4
- Nghe Tổ Công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 1137/KL-TTCP theo Quyết định số 1089 /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Từ 8h00).
Đ/c Hưng Đ/c Hà Đ/c Thanh P-3.3
- Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố báo cáo kết quả xử lý tồn tại về quản lý sử dụng đất tại số 58, phố Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (Từ 8h00)
Đ/c Hoàn Đ/c Hà Đ/c Chinh P-3.10
- Họp Tổ Công tác thực hiện Kết luận Thanh tra số 1137/KL-TTCP theo Quyết định số 1089 /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Từ 8h00).
Đ/c Hưng Đ/c Hà Đ/c Thanh P-3.3
- Thăm hỏi và tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (Từ 10h00).
Đ/c Hằng Đ/c Giang Thành Phố
Chiều - Họp nghe các nội dung (Từ 14h00):
+ UBND thành phố báo cáo Đề án di dời các đơn vị ở hai bên bờ sông Trà Lý.
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Hà Đ/c Chinh, Quynh P-2.4
+ Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo dự kiến Kế hoạch sử dụng diện tích khu đất thu hồi của Công ty Neo-Neon tại Khu công nghiệp Gia Lễ.
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 14h00)
Đ/c Hằng Đ/c Thắng Huyện, TP
Thứ Năm
05/08/2021
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 8h00):
+ Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án phát triển Khoa học công nghệ tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.
Đ/c Lân
+ Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo: (1) phương án xử lý, giải quyết các mỏ cát sông đã hết hạn; (2) đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Cương, Chinh P-2.4
+ Sở Tài chính báo cáo về việc điều chỉnh hệ số để xác định đơn giá thuê đất
Đ/c Đông
+ Sở Xây dựng báo cáo việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (Khu B).
Đ/c Quynh
- Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ 8h00)
Đ/c Hoàn Tỉnh ủy
- Họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Coviđ -19
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Thắng P-2.4
- Họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 (Từ 8h30).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Thắng P-2.4
Chiều - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 14h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng Tỉnh ủy
- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 16h30)
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Tỉnh ủy
Thứ Sáu
06/08/2021
Sáng - Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 8h00)
Đ/c Thận Tỉnh ủy
- Dự Hội nghị công bố Kết luận Thanh tra theo Quyết định số 718/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Từ 8h00).
Đ/c Hoàn LĐVP Đ/c Thanh P-2.4
- Nghe Tổ Công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 1137/KL-TTCP theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Từ 9h00).
- Họp Tổ Công tác thực hiện Kết luận Thanh tra số 1137/KL-TTCP theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Từ 9h00).
Chiều - Nghe Sở Tài chính báo cáo về tình hình thu chi ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 (Từ 14h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng Đ/c Thăng Đ/c Đông P-2.4
- Dự kiến triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Thắng P-2.4
Thứ Bảy
07/08/2021
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Thận Đ/c Hà Đ/c Huỳnh Trụ sở UBND
Chủ Nhật
08/08/2021
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Thận Đ/c Hà Đ/c Tùng Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm