• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
23/07/2019
Sáng - Nghe Ban QLDAGT báo cáo tình hình tiến độ thực hiện: chủ trương DA đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình đi cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình nối với đường Thái Bình - Hà Nam(Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc P-3.3
- Dự HN trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương (Từ 8h00).
Đ/c Thăng Đ/c Huy Đ/c Huỳnh P-2.4
- Dự HN sơ kết cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 (Từ 8h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c T.Tuấn Đ/c Tùng Tỉnh ủy
- Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và QĐ phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường (Từ 9h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy ĐHY dược
Chiều - Tiếp và làm việc với Bộ Công thương về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh P-2.4
- Nghe STNMT báo cáo giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Bá Chiến (thị trấn Hưng Hà) và ông Khổng Văn Hội (xã Đông Mỹ, Thành phố TB) (Từ 14h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Chương Đ/c Trỗi P-3.3
- Nghe Sở XD báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng tại DA nhà máy sản xuất sợi, dệt vải tại Km2, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh P-2.4
Thứ Tư
24/07/2019
Sáng - Dự ĐHĐB MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Thanh TTHN tỉnh
Chiều - Nghe BQLKKT báo cáo Đề án xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh P-2.4
- Đi công tác Hà Nội (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Đ/c Cường Hà Nội
Thứ Năm
25/07/2019
Sáng - Dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công (Từ 8h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Sở LĐTBXH
- Dự HN triển khai Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 (Từ 7h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thanh TTHN tỉnh
- Dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Sở LĐTBXH
- HN trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia (Từ 8h00).
LĐUB Đ/c N.Tuấn Đ/c Thanh P-2.4
- Làm việc với Báo quân đội (Từ 9h30).
Đ/c Thăng Đ/c Huy Đ/c Thăng P-3.3
Chiều - Dự HN của BTV Tỉnh ủy làm việc với Công ty AIC (từ 15h00).
Đ/c Thăng Đ/c Cường Hà Nội
Thứ Sáu
26/07/2019
Sáng - Dự Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đền thờ liệt sỹ tỉnh (Từ 7h30).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Thành phố
- Đi thăm, tặng quà cho người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày 27/7/2019 (Từ 8h00).
Đ/c Thăng Đ/c Huy Đ/c Cường Thành phố
- Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo 94 về an ninh thông tin (Từ 8h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huỳnh Tỉnh ủy
- Dự Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đền thờ liệt sỹ tỉnh (Từ 6h45).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Thành phố
Chiều - Họp nghe các nội dung (Từ 14h00):
Đ/c Thăng P-3.3
- Nghe Ban QLDAGT báo cáo tình hình tiến độ thực hiện: chủ trương DA đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình đi cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình nối với đường Thái Bình - Hà Nam (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc P-3.3
- Dự HN sơ kết BCĐ phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" (Từ 14h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh P-2.4
- Tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh (Từ 14h00).
LĐUB Đ/c T,Tuấn Đ/c Hùng Quảng Ninh
+ Ban QLDAGT báo cáo tình hình tiến độ thực hiện: chủ trương DA đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình đi cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình nối với đường Thái Bình - Hà Nam
Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh
- Dự thắp nến tri ân các liệt sỹ (Từ 20h00).
LĐUB LĐVP Huyện, TP
+ Nghe Ban QLDAGT báo cáo tình hình tiến độ thực hiện: chủ trương DA đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình đi cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ Tp Thái Bình nối với đường Thái Bình - Hà Nam (Từ 14h00).
Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc
+ Sở XD báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng tại DA nhà máy sản xuất sợi, dệt vải tại Km2, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình
Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc
Thứ Bảy
27/07/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Lĩnh Đ/c Chương Đ/c Việt Trụ sở UBND
Chủ Nhật
28/07/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Lĩnh Đ/c Chương Đ/c Chinh Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm