• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Hai
20/09/2021
Sáng - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Công an (Từ 8h00)
Đ/c Thận Đ/c Thanh Tỉnh ủy
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Công an (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c Thanh Tỉnh ủy
- Họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 (Từ 8h30).
Đ/c Hằng Đ/c Thăng, Đ/c Hà Đ/c Thắng P- 2.4
- Nghe sở y tế báo cáo tình hình dịch bệnh và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Từ 8h30).
Đ/c Hằng Đ/c Thăng, Đ/c Hà Đ/c Thắng P- 2.4
Chiều - Thăm, tặng quà Tết Trung thu năm 2021 (Từ 14h00)
Đ/c Thận, Đ/c Hoàn Đ/c Lân Quỳnh Phụ
- Họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 (Từ 14h00).
Đ/c Hằng Đ/c Thăng, Đ/c Hà Đ/c Thắng P- 2.4
- Thăm, tặng quà Tết Trung thu năm 2021 (Từ 14h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hoàn Đ/c Lân Quỳnh Phụ
Thứ Ba
21/09/2021
Sáng - Nghe SXD và đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch sân golf Long Hưng (Từ 8h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Chinh Đ/c Quynh P- 2.4
- Nghe Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch sân golf Long Hưng (Từ 8h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Chinh, Đ/c Quynh P-2.4
- Nghe UBND huyện Hưng Hà và đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch sân golf Long Hưng (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng, Đ/c Chinh Đ/c Quynh P- 2.4
Chiều - HNTT ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam về việc lập Quy hoạch tỉnh (Từ 15h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Huy P-2.4
- Dự Hội nghị trực tuyến ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam về việc lập Quy hoạch tỉnh (Từ 15h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Huy P-2.4
- Dự Lễ trao tài trợ xây dựng kho lạnh cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Từ 14h00).
Đ/c Hằng Đ/c Hà Đ/c Thắng TTKSBT
- Nghe Sở Y tế báo cáo về đầu tư trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 15h00).
Đ/c Hằng Đ/c Hà Đ/c Thắng P-3.3
Thứ Tư
22/09/2021
Sáng - Nghe SNNPTNT báo cáo nội dung và giải pháp triển khai thực hiện phương án xây dựng hệ thống điện "Thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 ( Từ 8h00).
Đ/c Hoàn Đ/c Chinh Đ/c Huyền P-2.4
- Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo nội dung và giải pháp triển khai thực hiện phương án xây dựng hệ thống điện "Thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 ( Từ 8h00).
Đ/c Hoàn Đ/c Chinh Đ/c Huyền P-2.4
- Kiểm tra tiến độ thi công Tuyến đường từ đường tỉnh 454 đi khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang (Từ 8h00).
Đ/c Hưng Đ/c Phúc Hưng Hà
- Dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hải Phòng năm 2021 (Từ 7h00).
Đ/c Hoàn Đ/c Thanh Hải Phòng
- Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 8h00).
Đ/c Hằng Đ/c Hà Đ/c Thắng P-3.3
Chiều - Dự HN giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 15h00).
Đ/c Thận Tỉnh ủy
- Kiểm tra một số công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh (Từ 14h00).
Đ/c Hoàn LĐVP Đ/c Huy Huyện, TP
- Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 15h00).
Đ/c Thận Tỉnh ủy
Thứ Năm
23/09/2021
Sáng - Nghe báo cáo tiến độ GPMB, đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái (Từ 8h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Tuấn Anh P- 2.4
- Nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Từ 8h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Tuấn Anh P-2.4
- Nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Từ 7h45).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Tuấn Anh Thái Thụy
Chiều - Nghe SKHĐT báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 30/6 (Từ 14h00)
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Thăng, Đ/c Trung Đ/c Minh P-2.4
- Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 30/6 (Từ 14h00).
Đ/c Thận, Đ/c Hưng, Đ/c Hoàn Đ/c Trung Đ/c Minh P-2.4
- Dự họp Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Từ 14h00).
Đ/c Hằng Đ/c Giang, Trỗi Tỉnh ủy
Thứ Sáu
24/09/2021
Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP CV liên quan Tỉnh ủy
- Nghe STNMT báo cáo việc tham mưu giải quyết kiến nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực trạng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ nuôi trồng thủy sản trên khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải (Từ 14h00).
Đ/c Hoàn Đ/c Chinh Đ/c Cương P-3.3
Chiều - Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc tham mưu giải quyết kiến nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực trạng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ nuôi trồng thủy sản trên khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải (Từ 14h00).
Đ/c Hoàn Đ/c Chinh Đ/c Cương P-3.3
- Dự họp sinh hoạt Đảng (Từ 14h00).
Đ/c Hằng Quỳnh Phụ
Thứ Bảy
25/09/2021
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Hưng Đ/c Hà Đ/c Tuấn(TH) Trụ sở UBND
Chủ Nhật
26/09/2021
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày).
Đ/c Hưng Đ/c Hà Đ/c Hằng Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm