• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
21/05/2019
Sáng + Văn phòng UBND báo cáo dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Đ/c N.Tuấn Đ/c V.Anh
- Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 7h30):
Chủ tịch, các PCT P-2.4
+ Sở LĐTBXH báo cáo Đề án hỗ trợ kinh phí hỏa táng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập khi từ trần.
Đ/c Huy Đ/c Thăng
Chiều - Làm việc với UBND xã Trung An về xây dựng Nông thôn mới (Từ 14h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền Trung An
- Dự HN Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Từ 19h00).
Đ/c Giang Hà Nội
- Tiếp và làm việc với Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong (Từ 14h00).
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh P-3.3
Thứ Tư
22/05/2019
Sáng - Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em" và Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019 (Từ 7h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng TTHN tỉnh
- Nghe Ban QLDAGT và Ban QL Khu Kinh tế báo cáo tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm (Từ 7h30).
Đ/c Thăng, Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc, Oanh, T.Anh P-3.3
- Họp thẩm định DA thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (Từ 8h00).
Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Cương P-2.4
Chiều - Nghe Cục thuế báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các tháng còn lại năm 2019 (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông Cục thuế tỉnh
Thứ Năm
23/05/2019
Sáng - Nghe Sở LĐTBXH báo cáo việc giải quyết vướng mắc đối với các đối tượng hưởng chế độ chất độc da cam (Từ 8h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng P-2.4
- Tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Bảo Minh (Từ 10h00).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh P-2.4
- Họp Ban Chỉ đạo 813 của tỉnh (Từ 8h00).
Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng Sở Nội vụ
- Làm việc với Ban QLDA Giao thông (Từ 8h00).
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc Ban DAGT
- Làm việc với Ban QLDA Công nghiệp dân dụng tỉnh (Từ 9h00).
Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc Ban DADD
Chiều - Họp nghe các nội dung (Từ 13h30):
+ Nghe Sở KHĐT báo cáo việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các Doanh nghiệp tại 2 CCN Thụy Sơn và Đông La.
Đ/c Đông
+ Sở CT báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng và tình hình thu hút đầu tư của các CCN.
Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh P-2.4
Thứ Sáu
24/05/2019
Sáng - Nghe Sở TNMT báo cáo về việc hoàn trả kinh phí thu hồi đất 5% công ích xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy (Từ 8h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Chinh P-2.4
- Họp nghe các nội dung (Từ 7h30):
Chủ tịch, các PCT P-2.4
+ Sở Tài chính báo cáo phương án bố trí nguồn vốn dự phòng vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 để thanh toán cho DA truyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam; điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trong lĩnh vực Y tế.
Đ/c N.Tuấn Đ/c Phương
+ Sở TNMT báo cáo về việc hoàn trả kinh phí thu hồi đất 5% công ích xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy.
Đ/c Chính Đ/c Chinh
Chiều - Dự Chương trình chuyển giao phẫu thuật Tim mạch (Từ 15h00).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Huỳnh BVĐK tỉnh
- Kiểm tra sản xuất nông nghiệp (Từ 14h00).
Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền, Lân Huyện, TP
- Đi kiểm tra cơ sở (Từ 14h00).
Đ/c Thăng Đ/c Cường Huyện, TP
- Dự Chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn (Từ 19h00).
Đ/c Giang Vũ Thư
Thứ Bảy
25/05/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Giang Đ/c Chính Đ/c Việt Trụ sở UBND
Chủ Nhật
26/05/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Đ/c Đông Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm