• :
  • :
mic

Lịch công tác

Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Thời gian Buổi Nội dung Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên Địa điểm
Thứ Ba
17/09/2019
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Từ 7h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
Chiều - Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Hằng P-3.3
Thứ Tư
18/09/2019
Sáng - Dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất-kinh doanh giỏi (Từ 7h30).
Đ/c Lĩnh Đ/c Huy Đ/c Thăng TTHN
- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất 2020 - 2024 (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh P-3.3
- Kiểm tra tình hình xả thải của các doanh nghiệp và việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà (Từ 8h00).
Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn Đ/c Cương Hưng Hà
Chiều - Họp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng P-3.3
Thứ Năm
19/09/2019
Sáng - Dự HN sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 (Từ 8h00).
Đ/c Thăng, Đ/c Thận Đ/c Huy Đ/c Thanh P-2.4
Chiều - Họp UBND tỉnh nghe tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm (Từ 14h00).
Chủ tịch, các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng P-2.4
Thứ Sáu
20/09/2019
Sáng - Dự Hội thảo về tích tụ tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp (Từ 8h00).
Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền Hà Nam
Chiều - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 13h30).
Đ/c Thăng Tỉnh ủy
- Nghe Sở TNMT báo cáo: phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện DA phát triển nhà ở thương mại tại phường Trần Lãm; việc hỗ trợ khác cho đối tượng bị thu hồi từ 1.093 m2 đất NN trở lên tại các xã trên địa bàn TP (Từ 14h00).
Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh P-3.3
Thứ Bảy
21/09/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Tùng Trụ sở UBND
Chủ Nhật
22/09/2019
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày)
Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Cương Trụ sở UBND
Bài viết được quan tâm