• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Chỉ đạo tăng cường thực hiện phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm an toàn dịch bệnh động vật năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm an toàn dịch bệnh động vật năm 2022, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm an toàn dịch bệnh động vật năm 2022, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, ưu tiên quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng vùng, xã trọng điểm gắn với giống vật nuôi chủ lực; đề xuất, xây dựng các mô hình mới, hiệu quả về tổ chức sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hệ sinh thái đa tầng, đa giá trị, bền vững, có liên kết theo chuỗi giá trị,...; hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp để nhân rộng mô hình, tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong tổ chức sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm gắn với gia tăng giá trị thông qua tích hợp các hệ giá trị khác nhau vào sản phẩm.

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và chính quyền cấp xã hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học; phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của ngành chuyên môn về quy trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo từng giống vật nuôi.

Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn các quy định về kê khai chăn nuôi, quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản, quy định về điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý. Các tổ chức cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không bảo đảm yêu cầu theo quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các quy định liên quan sẽ không được xem xét hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất chăn nuôi khi bị thiên tai, dịch bệnh và các hỗ trợ khác theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở; định kỳ có đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời bổ sung các mục tiêu, giải pháp sát thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, hiệu quả ở từng địa phương.

Cần ưu tiên công tác giám sát dịch bệnh, khử trùng tiêu độc, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo tỷ lệ tiêm theo quy định; kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; đặc biệt các chuỗi, các vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị trong ngành tăng cường cán bộ chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi và chính quyền cơ sở các biện pháp chăn nuôi bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; cải tạo, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực nhiện các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi, cơ cấu lại chăn nuôi, các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, động vật thủy sản đối với các địa phương trong tỉnh.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng các vùng, xã trọng điểm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các mô hình sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh...

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với ngành nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu quy hoạch đất dành cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống thủy sản, hướng dẫn xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép và vật tư trong chăn nuôi không đảm bảo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ tiếp cận các thị trường cho sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tỉnh; tham mưu cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho các địa phương xây dựng vùng, xã trọng điểm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin về các nội dung phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công tác phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, VietGAHP…; các giải pháp thực hiện tăng đàn, tái đàn phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững.


Tác giả: T.Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.832
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm