• :
  • :

Năm 2013

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Bình

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Bình

Giữa năm 1925, Nguyễn Ái Quốc lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), nhiều Thanh niên yêu nước của Thái Bình sang Quảng Châu và được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện. Kết thúc khóa học hai thanh niên ở Thái Bình là Nguyễn Công Thu và Nguyễn Danh Thọ về nước ...
Chính quyền cấp xã

Chính quyền cấp xã

Làng hay xã, gọi chung là Làng xã, là đơn vị hành chính cuối cùng trong hệ thống nhà nước cai trị thực dân. Nằm trong hệ thống chính quyền, các làng xã được nhà nước cấp “mộc triên” (triệu gỗ) trong đó ghi tên làng, do Lý trưởng làng xã giữ. Dưới cấp làng xã còn có nhiều nơi chia ra nhiều xóm, ...
Bộ máy chính quyền cấp phủ, huyện

Bộ máy chính quyền cấp phủ, huyện

Từ năm 1899, các huyện được thành lập những đơn vị hành chính đọc lập với phủ. Mỗi một Phủ hoặc một huyện đều trở thành đơn vị tự trị, không phụ thuộc vào nhau về mặt hành chính cũng như về mặt tư pháp. Nhưng đều phụ thuộc vào Tuần phủ hoặc Tổng đốc và dưới quyền kiểm soát của Công sứ.
Bộ máy cai trị của Thực dân Pháp (1890 -1945)

Bộ máy cai trị của Thực dân Pháp (1890 -1945)

Sau khi Triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng hoàn toàn vào ngày 6-6-1884, thực dân Pháp xúc tiến việc thiết lập cai trị toàn lãnh thổ Đông Dương. Năm 1887, Thống đốc Pháp ra sắc lệnh thành lập Liên bàn Đông Dương, tiến hành chia đặt lại các vùng lãnh thổ và thiết lập lại bộ máy cai trị.
Thái Bình kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975)

Thái Bình kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975)

Sau 10 năm (1954-1964), xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đầu năm 1965, Thái Bình thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị của cấp trên. Thái Bình đã chuyển từ thời bình sang thời chiến khẩn chương triển khai thế trận phòng không nhân dân. Trong tháng ...
Chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến (1965-1975)

Chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến (1965-1975)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Hồ Chủ Tịch, động viên cả nước lên đường chống Mỹ xâm lược, từ năm 1965 đến năm 1975, Thái Bình đã có 151,993 thanh niên nam nữ tòng quân (14.816 nam và 6.177 nữ), chiếm 10,94% dân số. Đặc biệt là ba năm cuối của cuộc khánh chiến (1973-1975), Thái Bình ...
Đánh trả cuộc tiến công chiếm đóng và binh địch của thực dân Pháp, khôi phục, giữ vững cơ sở (1/1950 - 12/1951)

Đánh trả cuộc tiến công chiếm đóng và binh địch của thực dân Pháp, khôi phục, giữ vững cơ sở (1/1950 - 12/1951)

Sau thất bại ở Việt Bắc (thu - đông 1947), chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” tìm diệt các cơ quan đầu não của thực dân Pháp hoàn toàn bị phá sản. Chúng buộc phải lui về đánh lâu dài “bình định”, củng cố mở rộng vùng chiến đóng nhằm âm mưu dùng người “Việt đánh người Việt”, lấy “chiến tranh nuôi ...
Thái Bình cùng với cả nước sẵn sàng bước vào kháng chiến chống Pháp (1/1947- 12/1949)

Thái Bình cùng với cả nước sẵn sàng bước vào kháng chiến chống Pháp (1/1947- 12/1949)

Thực hiện dã tâm cướp nước ta một lần nữa, được đế quốc Anh và đế quốc Mỹ giúp sức, thực dân Pháp đã trắng trợn xé bỏ Hiệp định sơ bộ (06-3-1946) và phủ nhận cuộc đàm phản ở Phông-ten-bơ-lô (Pháp (06-7-1946). Ngày 21-11-1946, Pháp đánh chiếm Lạng Sơn, gây xung đột ở Hải Phòng. Ngày 18-12-1946, ...
Phong trào đấu tranh dân chủ (1936 - 1939)

Phong trào đấu tranh dân chủ (1936 - 1939)

Từ cuối năm 1936, đấu năm 1937 ở Thái Bình diễn ra phong trào hội hợp quần chúng. Quần chúng bàn bạc, rồi viết thành những bản “dân nguyện” gửi bọn thống trị ở các cấp. Phong trào viết gửi “dân nguyện” sôi nổi nhất là ở Kiến Xương – Vũ Tiên, Thụy Anh, Thái Ninh, sau một thời gian ngắn đã có hàng ...
Cao trào cách mạng năm 1930

Cao trào cách mạng năm 1930

Năm 1930, các tổ chức quần chúng như nông hội. Thanh niên cộng sản đoàn, Phụ nữ tương tế, Học sinh đoàn, các ái hữu thợ bạc, thợ may, thợ cắt tóc, người kéo xe các Hội Tương tế, Hiếu hỷ, Chèo, cùng đinh, phường lặp nhà, Giáp mới các lớp học chữ quốc ngữ… hoạt động mạnh.
Thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Thái Bình

Thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Thái Bình

Ngay khi các nho sỹ còn đang gợi tỉnh “Hồn nước” trong các Thiện đàn thì đã có nhiều thanh niên học sinh Thái Bình háo hức đón nhận các tin về Cách mạng tháng 10 Nga thành công, các hoạt động sôi nổi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài Cách mạng Trung Quốc đang bùng dậy…
Góp sức chống quân minh xâm lược giành độc lập dân tộc

Góp sức chống quân minh xâm lược giành độc lập dân tộc

Cuộc kháng chiếm chống quân xâm lược do nhà Hồ (1400 -1407) phát động đã bị thất bại đã đánh dấu mốc một giai đoạn dân tộc ta lâm vào cảnh mất nước. Hai mươi năm đô hộ (1407 – 1427) thế lực phương Bắc đã không từ một thủ đoạn tàn bạo, hiểm độc nào để nô lệ, bóc lột và biến nước ta trở thành một ...
Khởi đầu trong sự nghiệp dựng nước Vạn Xuân

Khởi đầu trong sự nghiệp dựng nước Vạn Xuân

Năm 502, ở phương Bắc nhà Lương đã lên thay nhà Tề. Từ đó, nước ta liên tục bị ngập chìm dưới ách đô hộ bạo tàn của nhà Lương. Đi đôi với chính sách bóc lột, tô thuế nặng nề, đám quan lại đô hộ nhà Lương còn áp dụng chính sách phân biệt đẳng cấp nghiệt ngã, ngay cả những dòng quý tộc Việt tham gia ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.499
Hôm qua : 7.899
Bài viết được quan tâm