• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Ngày 05/01/2021, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành Kế hoạch số 02/KH-HDDGDQP&ANTW về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021.

Ngày 05/01/2021, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành Kế hoạch số 02/KH-HDDGDQP&ANTW về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Theo đó, cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thuộc các ban, bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác GDQP&AN theo thẩm quyền.

Hội đồng GDQP&AN các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng GDQP&AN các cấp.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và hội đồng GDQP&AN các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng kiến thức QP&AN sau Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/1/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP&AN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Thông tư số 01/2018/TT-BGD&ĐT);...

Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Trung ương cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan đơn vị, địa phương trong triển khai tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng, nhất là công tác tham mưu của cơ quan thường trực hội đồng GDQP&AN các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN.


Tác giả: Trần Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.794
Hôm qua : 27.983
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bài viết được quan tâm