• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: 70 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Sáng ngày 4/10, sau khi kết thúc nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường biển, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Sáng ngày 4/10, sau khi kết thúc nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường biển, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại lễ bế mạc.

Dự bế mạc diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Sau 4 tháng chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và gần 3 ngày tiến hành các nội dung diễn tập, diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; đã quán triệt và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT. Thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối quân sự của Đảng, đánh giá thực trạng tiềm lực KVPT, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh Thái Bình trong triển khai diễn tập, đặc biệt đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; sự tham mưu, phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Nhờ vậy, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2019 đã thành công toàn diện, đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các nội dung diễn tập được Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá cao.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng KVPT. Quan tâm đầu tư xây dựng thế trận phòng thủ, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng các công trình phòng thủ cũng như xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt được, mặt còn hạn chế để vận dụng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo  xây dựng KVPT các cấp…

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 tặng quà đơn vị tham gia diễn tập

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh khẳng định: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đã thành công tốt đẹp, phản ánh toàn diện sự nghiêm túc và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh trong quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Qua diễn tập rút ra nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành và thực hành diễn tập KVPT tỉnh. Thành công của cuộc diễn tập được phản ánh trên nhiều mặt, trong đó thành công lớn nhất, nổi bật nhất là đã vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng vũ trang làm nòng cốt” trong quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập và tác chiến phòng thủ... Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng tham gia diễn tập thấm nhuần sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Quân khu 3 và tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đồng thời nhận thức sâu sắc về mối quan hệ khăng khít giữa hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh cảm ơn các cơ quan, đơn vị của Trung ương, Quân khu 3 đã tạo điều kiện cho tỉnh trong quá trình chuẩn bị, hướng dẫn, tổ chức tập luyện và tổ chức diễn tập; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cấp và các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quân khu 3 và tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng tiềm lực KVPT ngày càng vững chắc. Rà soát, xây dựng quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện gắn với xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Tăng cường quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng, quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, kiên quyết không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo gây phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - an ninh và xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới; đồng thời tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, đặc biệt là chất lượng về chính trị. Tiếp tục chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương trong sạch, vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với những thành tích đạt được trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2019, 70 tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng trong dịp này.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.237
Hôm qua : 17.440
Bài viết được quan tâm