• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021)

Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân...

Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” Lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1964) không chỉ là cội nguồn của sức mạnh thần kỳ, kiên cường bất khuất vượt qua mọi thách thức, cùng toàn dân tộc viết lên những trang sử vàng vẻ vang, mà hơn thế, theo thời gian, đã trở thành dấu ấn ghi đậm riêng có, như bản nhạc hiệu thân thương, gần gũi và vô cùng quen thuộc ngân nga trong sâu thẳm mỗi trái tim người dân về Quân đội ta – Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” Lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1964) không chỉ là cội nguồn của sức mạnh thần kỳ, kiên cường bất khuất vượt qua mọi thách thức, cùng toàn dân tộc viết lên những trang sử vàng vẻ vang, mà hơn thế, theo thời gian, đã trở thành dấu ấn ghi đậm riêng có, như bản nhạc hiệu thân thương, gần gũi và vô cùng quen thuộc ngân nga trong sâu thẳm mỗi trái tim người dân về Quân đội ta – Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Quy mô lúc đầu còn nhỏ nhưng tiền đồ rất vẻ vang”, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – khởi điểm của Giải phóng quân, từ khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình) tỉnh Cao Bằng với 34 cán bộ, chiến sĩ của ngày đầu thành lập đã “đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”, phát triển rộng khắp và không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội quân chủ lực chính quy nòng cốt sát cánh cùng nhân dân lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, phát huy truyền thống chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự của dân tộc, mở đầu cho tinh thần quyết chiến quyết thắng, lực lượng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân non trẻ với vũ khí trang bị thô sơ nhưng đầy mưu trí, táo bạo, bất ngờ đã liên tiếp đánh thắng hai trận Phai Ngắt, Nà Ngần. Và chưa đầy một năm sau đó, cái tên “Việt Nam Giải phóng quân” – lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt trận Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, một bước ngoặt cách mạng chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Từ “Vệ quốc đoàn” đến “Quân đội quốc gia Việt Nam”, rồi “Quân đội nhân dân Việt Nam” – đội quân chỉ vài trăm người khi tham gia Tổng khởi nghĩa đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực mạnh đánh bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” và âm mưu bình định, phản công của thực dân Pháp, từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường với các chiến công Việt Bắc Thu – Đông, Biên Giới, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào..., tạo bước ngoặt quyết định thắng lợi cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, tiếp tục ghi “cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới”. Bảo vệ vững chắc “hậu phương lớn” miền Bắc, chi viện kịp thời cho “tiền tuyến lớn” miền Nam, thực hiện song hành hai nhiệm vụ chiến lược, Quân đội ta lại sát cánh cùng nhân dân, dựa vào nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện làm phá sản các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”... của Mỹ - ngụy, kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, “ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Xứng danh Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, những trang sử vàng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là những gian khổ, thác ghềnh không chỉ của đội quân cách mạng mà của cả dân tộc. Bài học quý giá trong lịch sử giữ nước, tính quy luật của mọi cuộc chiến tranh yêu nước Việt Nam là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Không phải ngẫu nhiên, Ban Bí thư Trung ương Đảng lấy ngày 22/12 – ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, ngày văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới cũng chính là dịp giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm, đồng thời cổ vũ, động viên toàn dân tích cực chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những yêu cầu đòi hỏi rất cao và toàn diện trong tình hình mới. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng, phát triển đất nước luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Hơn lúc nào hết, không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Và cũng hơn lúc nào hết, quân với dân như cá với nước, nước trong cá khỏe, cùng với đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mỗi người dân Việt Nam “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.


Tác giả: Hà Trần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.087
Hôm qua : 17.579
Bài viết được quan tâm