• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã lập chiến công xuất sắc, khám phá thành công vụ án “Ôn Như Hầu”, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân non trẻ do liên minh phản quốc Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành, ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Ngày 12/7 hàng năm được Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã lập chiến công xuất sắc, khám phá thành công vụ án “Ôn Như Hầu”, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân non trẻ do liên minh phản quốc Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành, ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Ngày 12/7 hàng năm được Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kiến Xương. Ảnh tư liệu

Cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình (gọi tắt là lực lượng An ninh) trong 75 năm qua không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ chính quyền cách mạng mới thành lập, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy điều kiện rất khó khăn nhưng lực lượng An ninh đã đập tan âm mưu của bọn phản động câu kết với quân đội Tưởng Giới Thạch nhằm lật đổ chính quyền cách mạng; góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh nhà trở thành vùng tự do, căn cứ kháng chiến vững chắc của quân, dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi giặc Pháp đánh chiếm Thái Bình, lực lượng An ninh đã dựa vào nhân dân, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng vừa vũ trang chiến đấu, bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân. Tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động do thám, tình báo, gián điệp; khám phá nhiều tổ chức, ổ nhóm gián điệp, nội gián, chỉ điểm. Đẩy mạnh công tác phản gián, xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức mạng lưới điệp báo để nắm tình hình, phân hóa nội bộ địch; tiến hành nhiều chiến dịch phá tề, trừ gian; trừng trị bọn phản động, tay sai có nhiều nợ máu với nhân dân ngay trong lòng địch. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo mật, phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”. Sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh đánh địch, chống càn, giữ đất, giữ làng, bảo vệ nhân dân, chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động gián điệp, biệt kích, chiến tranh tâm lý, phá hoại của địch. Phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật, phòng gian”, “Bài trừ nội phản” được phát động sâu rộng đã tạo ra thế trận an ninh vững chắc, đã điều tra, triệt phá các tổ chức phản động: “Đại Việt duy dân”, “Cần lao nhân vị”, “Quốc gia Liên Việt Đảng”, “Tân Việt liên minh”... Các vụ gây rối, phá hoại được điều tra làm rõ, những tên chủ mưu, cầm đầu nguy hiểm đều bị bắt, xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, hàng trăm cán bộ của lực lượng An ninh xung phong tình nguyện lên đường chi viện cho An ninh miền Nam với tinh thần chiến đấu kiên trung, bất khuất, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng An ninh dựa vào dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp cùng các lực lượng công an trong tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi viện cho công an các tỉnh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, lực lượng An ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp và huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị; duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phát hiện, ngăn chặn, giải quyết ổn định các vụ việc lợi dụng các sự kiện, các vụ án nhạy cảm, tập trung đông người tuần hành làm mất an ninh trật tự trong thời gian vừa qua. Làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị móc nối với các thế lực thù địch, phản động lưu vong, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép; không để khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị trong tỉnh. Nhiều chủ trương, giải pháp công tác, nhất là trong giải quyết tình hình mất ổn định ở nông thôn những năm 1997 - 1999 và đấu tranh chống phản động ở Thái Bình đã góp phần bổ sung luận chứng khoa học, thực tiễn để Trung ương điều chỉnh, hoạch định các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, góp phần hoàn thiện quan điểm, nghệ thuật, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. 

Quán triệt phương châm an ninh chủ động, phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, nắm địch từ xa, lực lượng An ninh đã đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá, cài cắm cơ sở nội địa của các tổ chức phản động, khủng bố như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”... Đập tan âm mưu thành lập và công khai tổ chức phản động “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XII của Đảng; xử lý nghiêm minh các đối tượng cầm đầu, nhen nhóm thành lập “Hội anh em dân chủ”, các đối tượng tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở địa phương. Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng An ninh đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương; các kỳ đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chủ động tham mưu và tham gia trực tiếp, có hiệu quả vào công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. 

Phát huy kết quả đạt được, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình luôn kiên định, cảnh giác, giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Chủ động nắm tình hình, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chiến lược, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia được Đại hội XIII của Đảng xác định, đó là các vấn đề an ninh phi truyền thống, “an ninh con người, bảo vệ an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”. Phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh kiên quyết, kiên trì giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận thầm lặng, phải đối mặt với nhiều gian khổ, hy sinh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình đã nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc: 1 tập thể (Phòng Bảo vệ chính trị) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Công an tỉnh Thái Bình được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại, được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/news/15/131258/luc-luong-an-ninh-nhan-dan-cong-an-thai-binh-75-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21.886
Hôm qua : 20.927
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm