• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Quốc phòng - An ninh Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2019. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn tất, sẵn sàng bước vào diễn tập. Phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh để hiểu rõ về vấn đề này.

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2019. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn tất, sẵn sàng bước vào diễn tập. Phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh để hiểu rõ về vấn đề này.

Chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Phóng viên: Diễn tập KVPT là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói riêng. Xin đồng chí cho biết nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm nay?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 được thực hiện dưới đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ”. 

Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Diễn tập KVPT tỉnh là dịp kiểm tra việc vận hành cơ chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể trước các trạng thái về quốc phòng; việc sẵn sàng của các lực lượng và nhân dân trong KVPT trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang khi có tình huống xảy ra; đồng thời cũng là một bước thẩm định những kết quả trong quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng của tỉnh. Qua diễn tập, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng, các kế hoạch, phương án tác chiến trong KVPT; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 là cuộc diễn tập hai cấp được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 2 - 4/10). Tham gia diễn tập cùng với tỉnh còn có: Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, thành phố Thái Bình và huyện Tiền Hải.

Phóng viên: Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện diễn tập KVPT tỉnh năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 3, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng ý định diễn tập KVPT tỉnh trình Tư lệnh Quân khu 3 phê chuẩn; phối hợp triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc diễn tập ngay từ sớm. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, ban hành các hệ thống văn kiện diễn tập lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, đúng quy định.

Tham mưu với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ khung diễn tập. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, điều động, tăng cường cán bộ cho các cơ quan, đơn vị để làm công tác chuẩn bị diễn tập; phúc tra lực lượng dự bị động viên, rà soát dân quân tự vệ biên chế vào các khung diễn tập; xây dựng chương trình, đề cương, lịch luyện tập của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương tham gia diễn tập đầy đủ, chất lượng, sát với tình hình thực tế. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng các vai diễn, trong đó đặc biệt coi trọng đến hành động của các lực lượng tham gia thực binh với phương châm “Diễn tập phải tổ chức như thật”. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập kiểm tra, đôn đốc, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc ở các đơn vị, địa phương và thống nhất các tình huống, phương án tác chiến giữa các đơn vị, địa phương...

Tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh phát động tổ chức đợt thi đua, tuyên truyền về cuộc diễn tập KVPT trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp làm pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) tham gia xây dựng trận địa phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Phóng viên: Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng: Sau 5 năm, năm nay tỉnh Thái Bình mới tổ chức cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh với quy mô lớn. Từ kinh nghiệm các cuộc diễn tập KVPT tỉnh và các huyện những năm trước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập ngay sau khi nhận nhiệm vụ diễn tập từ cấp trên. Tính đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện công tác chuẩn bị cho diễn tập, sẵn sàng bước vào diễn tập.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện. Hệ thống văn kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã hoàn thành xong.

Về cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập như: Sở chỉ huy thường xuyên, sở chỉ huy căn cứ chiến đấu giả định, khu vực thực binh xử trí tình huống A2, khu vực thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không, đường biển đã cơ bản hoàn tất. Nhìn chung, trong quá trình chuẩn bị dù thời tiết có những lúc bất lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, nhất là việc xây dựng các thao trường diễn tập nhưng Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành đã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tham gia diễn tập huy động gần 10.000 ngày công phát quang, san lấp mặt bằng, xây dựng thao trường, công sự trận địa, vận chuyển phương tiện, vật chất đến khu vực tổ chức diễn tập... Hệ thống công sự trận địa hoàn thành đúng tiến độ phục vụ diễn tập.

Điểm mới trong cuộc diễn tập này là Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh lắp đặt 7 màn hình LED tại các địa điểm diễn tập; đồng thời, ứng dụng công nghệ truyền dẫn hình ảnh trực tuyến trên màn hình LED và công nghệ 3D trong diễn tập. Ngoài ra, hệ thống máy thông tin liên lạc ở các địa điểm diễn tập đã được bố trí thiết bị đầy đủ, bảo đảm đường truyền liên lạc thông suốt. Việc tổ chức diễn tập ở nhiều địa điểm sẽ mang tính toàn diện cao, đánh giá khách quan, chính xác khả năng lãnh đạo, chỉ huy điều hành cũng như công tác xây dựng lực lượng, khả năng huy động tiềm lực của tỉnh trong xây dựng KVPT sát với điều kiện thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc diễn tập diễn ra thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, địa bàn rộng, huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện và vũ khí trang bị, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình nói chung và các lực lượng tham gia diễn tập đã sẵn sàng, tự tin bước vào diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.257
Hôm qua : 9.552
Bài viết được quan tâm