• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Tăng cường các biện pháp bảo đảm ở Tiền Hải

Những năm qua, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn huyện Tiền Hải đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

Những năm qua, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn huyện Tiền Hải đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện chưa chặt chẽ, thường xuyên; cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn có nơi, có lúc chưa thực sự quan tâm sâu sát công tác này; nguồn kinh phí để thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm; trong xã hội vẫn còn nhiều người có thái độ, định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù... Bên cạnh đó, số người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng cần được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cần được mở rộng cho cả những đối tượng trên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), Chủ tịch Phạm Ngọc Kế cho biết: Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

y ban nhân dân huyện giao Công an huyện tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện c hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương. Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ. Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vận động doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hỉnh phạt tù.

Phòng n hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình, trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng Lao động — Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện thực hiện các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và ủy ban nhân dân xã, thị trấn thống nhất biện pháp giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; tiếp nhận, bố trí việc làm phù hợp để người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đông đôi với người châp hành xong án phạt tù. Chi cục thi hành án dân sự huyện thường xuyên rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định.

y ban nhân dân xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp ành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi để họ được học nghề, có việc làm ổn định cuộc sống; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù long ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

UBND huyện cũng đã giao ủy ban nhân dân xã Tây Ninh, Tây Lương xây dựng ở mỗi xã 01 mô hình theo hướng dẫn của Công an huyện (hoàn thành, tổ chức ra mắt trước ngày 30/9/2022), những năm tiếp theo nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cũng tăng cường phối họp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

Qua đó đã thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt an ninh trật tự ở địa phương.


Tác giả: Hà Trần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.313
Hôm qua : 128.748
Bài viết được quan tâm