• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường thực hiện các quy định về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường thực hiện các quy định về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; trọng tâm là Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng Quy chế phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Công an. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các địa phương; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho các phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương  để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; tổ chức tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù không nơi nương tựa vào các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác thi hành án hình sự theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định, chú trọng tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, việc tạo điều kiện, giúp đỡ  người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng của cấp ủy, chính quyền các cấp; Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện công tác thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống; xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn. …

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2022

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.951
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm