• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy)

(Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy)

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại ngày hội.

Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan trung ương; lãnh đạo tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy, thị trấn Diêm Điền.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Hôm nay, tôi cùng lãnh đạo một số cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Bình rất vui được về cùng các bác, các anh chị, các đồng chí dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - vùng đất ven biển anh hùng, kiên cường trong đấu tranh cách mạng, quê hương của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thái Thụy, trong đó có thị trấn Diêm Điền tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, là đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình. Để có được kết quả này là sự nỗ lực của cấp ủy, đảng bộ và nhân dân qua nhiều nhiệm kỳ, bảo đảm cho Thái Thụy không chỉ phát triển về kinh tế - xã hội mà còn tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là:

Một là, đã quan tâm đổi mới, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chú trọng phổ biến và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự đồng thuận, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia có trách nhiệm cùng với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy được vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, lực lượng công an, hệ thống chính trị ở cơ sở, từng hộ gia đình, người dân.

Hai là, các cuộc vận động gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Tháng an toàn giao thông”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào.

Ba là, đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nếu toàn tỉnh có hơn 3.000 mô hình thì Thái Thụy có hơn 100 mô hình. Nhiều mô hình là điểm sáng trong phong trào, điển hình như: “Tổ dân vận an ninh, trật tự”, “Tổ tự quản an ninh, trật tự, an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ phòng, chống ma túy”, “Họ giáo bảo đảm an ninh, trật tự”, “Bảo đảm an ninh, trật tự học đường”, “Đội tự quản tàu thuyền đoàn kết, hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển”; mô hình họ giáo thôn Danh Giáo, xã Thái Đô không ma túy; mô hình tự quản về an ninh trật tự - an ninh biên giới biển khu Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền...

Hoạt động của các mô hình này đã góp phần tích cực cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các cơ quan chức năng nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vận động, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn cho địa bàn, cho nhân dân có được sự yên tâm trong cuộc sống. Mỗi năm, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức không chỉ là dịp để đánh giá kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế mà còn là dịp để động viên, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị, lực lượng chức năng, cán bộ, đảng viên, nhân dân và hôm nay tại huyện Thái Thụy chúng ta cảm nhận được rất rõ tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tạo được bước phát triển mới, đó chính là ý nghĩa sâu sắc của ngày hội. Thực tiễn của Thái Thụy đã khẳng định, chỉ khi nào người dân nhận thức được đầy đủ, phát huy được quyền làm chủ, tự giác, tích cực, chủ động tham gia thì chúng ta mới có được sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thưa các đại biểu, các đồng chí!

Trong những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Thái Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân trong nửa đầu nhiệm kỳ khoảng hơn 8%/năm, 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,77% (đứng thứ 10 cả nước và thứ 5/11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng); thu ngân sách đạt trên 11.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch ngày càng tích cực; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại được chú trọng, nhiều dự án lớn được triển khai, điển hình là 2 khu công nghiệp (khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy và khu công nghiệp Hải Long, huyện Tiền Hải). Kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục phát triển, đồng bộ, kết nối tốt hơn. Diện mạo đô thị, nông thôn được cải thiện, Thái Bình nằm trong tốp các địa phương trong cả nước dẫn đầu về kết quả xây dựng nông thôn mới, 100% xã, huyện đã đạt chuẩn, riêng huyện Thái Thụy có 12/35 xã đã đạt được tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Quốc phòng, an ninh cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, ngày một tốt hơn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng việc ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh những kết quả tích cực, Thái Bình cần phải quan tâm có giải pháp để đẩy mạnh một số lĩnh vực trọng tâm chưa đạt yêu cầu, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn thấp hơn mức bình quân của cả nước như thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 60 triệu đồng (cả nước bình quân trên 80 triệu đồng); cơ cấu nông, lâm nghiệp, thủy sản trong GRDP còn cao, chiếm 24,9% (cả nước khoảng 20%); đồng thời, phải chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu... Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thưa các đại biểu, các đồng chí!
Hiện nay, bối cảnh trong và ngoài nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng phát sinh những vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cuộc sống của người dân và phát triển của địa phương. Đồng thời, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối không từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nơi này, nơi kia ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, đảng viên, người dân còn hạn chế; vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp..., nếu không được đánh giá đầy đủ, có giải pháp phù hợp sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; một số vấn đề tiềm ẩn không được xử lý kịp thời, hiệu quả có thể trở thành điểm nóng, phức tạp, đây là vấn đề tỉnh Thái Bình cần phải lưu ý, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Phát huy kết quả đã đạt được, tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, lực lượng chức năng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trước nhân dân, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được thực chất, đó là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Mọi chủ trương phải hướng đến cơ sở, phải hợp lòng dân, vừa sức dân, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân và được lồng ghép trong nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, các cơ quan, tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, Thái Bình đã bố trí công an chính quy về xã, phường, thị trấn, cần tiếp tục kiện toàn, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, đây là lực lượng gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời, phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo... làm hạt nhân cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mong rằng các đồng chí sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục được hạn chế để phong trào phát triển ngày càng vững chắc.

Thưa các đại biểu, các đồng chí!

Từ ngàn xưa, đất đai Thái Bình vốn là bãi bồi phù sa ven biển, có sức cuốn hút các thế hệ cư dân từ nhiều vùng miền về đây khai phá, chung lưng đấu cật quai đê trị thủy, lấn biển, lập làng để tạo thành một miền quê trù phú, vì vậy Thái Bình đã được sử sách tôn vinh là “quê lúa, đất nghề”, là “kho người, kho của”, cung cấp nhân tài, vật lực cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử. Trong công cuộc đổi mới, Thái Bình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tôi tin tưởng rằng Thái Bình sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, cuộc sống nhân dân sẽ tốt hơn trong bình yên, hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xin gửi đến nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Chúc các đồng chí cùng toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!
Trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.133
Hôm qua : 8.290
Bài viết được quan tâm