• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình: Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Năm 2023, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tổ chức các hoạt động PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân.

Độ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Thái Bình tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho học sinh, giáo viên Trường THCS Kỳ Bá.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh được kiện toàn với 39 thành viên. Ngay từ đầu năm, Hội đồng đã ban hành Kế hoạch hoạt động, hàng quý ban hành văn bản hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, trong năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 1.492 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp, thu hút sự tham gia của 163.834 lượt người. 

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua hoạt động sân khấu hóa.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 24 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút 1.608 lượt người dự thi. Nổi bật như hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Thái Bình năm 2023”, cuộc thi “Học sinh với luật Giao thông đường bộ”, cuộc thi  “Đội Tuyên truyền măng non tìm hiểu luật Trẻ em”…; đồng thời phát hành miễn phí 179.704 bản tài liệu pháp luật cũng như thực hiện hàng nghìn lượt phát sóng trên hệ thống phát thanh - truyền hình, truyền thanh các cấp và 668 tin bài về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở tiếp tục được quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 115 báo cáo viên cấp huyện và 2.736 tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, phường, thị trấn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tuy thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, bán chuyên trách nhưng đều phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động phối hợp giữa các ngành thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh được thực hiện tích cực và hiệu quả. Trong năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 5 buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với Báo Thái Bình duy trì chuyên mục “Phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý”; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” thông tin về các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp; tuyên truyền PBGDPL; giải đáp pháp luật; giới thiệu văn bản, chính sách pháp luật mới có liên quan thiết thực đời sống của người dân... 

Công an huyện Quỳnh Phụ tuyên truyền Luật số 14 và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại Trường Tiểu học và THCS Đông Hải (Quỳnh Phụ).

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mạnh công tác phòng cháy và chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các trường học. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tại các xã, phường, thị trấn. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 100/2019/NĐ-CP. Hội Nông dân phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật cho Nông dân, duy trì hoạt động của các “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức…

Nhằm tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 - tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành phần, mạng viễn thông, mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên tục đăng tải cập nhật thông tin, hoạt động về Ngày pháp luật Việt Nam. Báo Thái Bình xây dựng các tin, bài, phóng sự ảnh để đăng tải các nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và phát sóng phóng sự về công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh, tăng cường phát sóng các chuyên mục “Văn bản pháp luật mới”, “Hộp thư truyền hình” với 5 buổi phát sóng liên tiếp hàng tuần. Sở Tư pháp soạn thảo và cung cấp bài tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam cung cấp cho 260 xã, phường, thị trấn để chủ động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

Công tác hòa giải tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đang ghi nhận. Đội ngũ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố về tổ chức, bồi dưỡng về kỹ năng, kiến thức và duy trì hoạt động hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 1.779 tổ hòa giải với 13.409 hòa giải viên. Năm 2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 15 hội nghị tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên tại các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Ở cấp huyện, phòng tư pháp tham mưu tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức hội nghị, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hoà giải; xây dựng các tài liệu về nghiệp vụ hoà giải, giới thiệu các vụ việc mẫu và cách xử lý, hướng dẫn cho hoà giải viên về trình tự, thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án. Trong năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.510 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.132 vụ, chiếm tỷ lệ 75%.

Cùng với đó, các địa phương tích cực xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình về hoà giải ở cơ sở. Điển hình như mô hình “Huy động người có uy tín tham gia hoạt động hòa giải” tại xã Thái Thịnh; mô hình “Hòa giải ở cơ sở kết hợp với tuyên truyền pháp luật” tại xã Thái Đô (Thái Thụy); mô hình “Hòa giải tại thôn Thái Hoàng 1” của xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng…

Khẳng định rằng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, năm 2023, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và rộng khắp các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL ngày càng thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả... Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL đã tạo ra đã tạo sự chuyển biến tích cực về hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.


Tác giả: T.Đạt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2024

Năm 2023

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.614
Hôm qua : 11.271
Bài viết được quan tâm